Łukasz Łuczak

Adwokat, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Spółek Kapitałowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Łukasz Łuczak jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie od 2015 roku. Od kilku lat zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz jednostek systemu oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących dotacji oświatowych.

Szkolenia archiwalne