×

Małgorzata Kuśmierczyk

Główny specjalista ds. oświaty w starostwie powiatowym. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowej. Jest również wykładowcą w szkołach dla dorosłych oraz prowadzi szkolenia z zakresu oświaty, administracji, przedsiębiorczości oraz komunikacji społecznej. Posiada certyfikat doradcy zawodowego. W przeszłości pełniła obowiązki dyrektora szkoły niepublicznej