Mariola Berdysz

Posiadam uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowałam w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego. Orzekałam w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jestem autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu przepisów budowlanych i urbanistycznych.

Szkolenia aktualne