×

Marta Olech

Praktyk, przez 20 lat pracownik (na różnych szczeblach) organu podatkowego w mieście na prawach powiatu, obecnie etatowy członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji zobowiązań publicznoprawnych ; autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w Przeglądzie podatkowym, Finansów publicznych ; autorka materiałów szkoleniowych.