×

Michał Kostrzewa

Radca prawny współpracujący od 2007 r. z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu, specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie zasad rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatku od towarów i usług (w tym zasadach odliczania VAT) oraz podatkowych aspektach funkcjonowania spółek komunalnych. W trakcie 11-letniej praktyki zawodowej, w tym 9-letniej praktyki koncentrującej się na obsłudze jednostek samorządu, zajmował się m.in.: opracowywaniem koncepcji realizacji projektów (inwestycji) samorządowych w kontekście optymalnego rozliczania podatku naliczonego, oceną możliwości odliczania VAT przez JST w kontekście uzyskanych dofinansowań ze środków unijnym (aspekt kwalifikowalności VAT), pomocą w odzyskiwaniu przez gminy i powiaty nieodliczonego wcześniej podatku naliczonego, opiniowaniem i doradztwem w zakresie transakcji rozporządzania mieniem samorządowym, w tym nieruchomościami, reprezentowaniem jednostek samorządu w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.