×

Wioletta Akier

Specjalista finansów publicznych z 25-letnim doświadczeniem w pracy. Obecnie pracuje na stanowisku Inspektora ds. ekonomiczno-finansowych w Referacie Oświaty w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu. Autorka wielu publikacji, prelegent i wykładowca, szkoleniowiec. Praktyk w dziedzinie finansów publicznych w tym zagadnień związanych z tworzeniem planów finansowych, naliczaniem oraz rozliczaniem subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa, rachunkowością budżetową. Ekspert w zakresie tematyki związanej z udzielaniem, ustalaniem i rozliczaniem dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych.