800 plus. Czy będą dodatkowe kryteria w przyznawaniu świadczeń? 

800 plus. Czy będą dodatkowe kryteria w przyznawaniu świadczeń? 

W dniu 6 lipca 2023 roku Sejm rozpoczął swoje obrady, które skupiały się na dyskusji nad projektem mającym na celu podwyższenie świadczenia 500+ z obecnej kwoty do poziomu 800 zł. Według informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową (PAP), po zakończeniu prac w odpowiedniej komisji, projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostanie przedstawiony podczas obrad Sejmu. Projekt zakłada wzrost świadczenia 500+ do wysokości 800 zł na każde dziecko. Ponadto, planuje się wypłatę pierwszego zwiększonego świadczenia wychowawczego do dnia 29 lutego 2024 r., z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. Zmiana wysokości świadczenia będzie miała charakter automatyczny, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jak wygląda sytuacja administracyjna dotycząca uzyskania świadczenia 800 plus, dla kogo jest ono kierowane i od kiedy, wyjaśniamy w poniższym artykule. 

Spis treści:

Czym jest 800 plus?

Świadczenie 800 plus to program wsparcia finansowego. Polega na wypłacie dodatkowej kwoty w wysokości 800 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodziny otrzymujące to świadczenie mają możliwość korzystania z dodatkowych środków na wsparcie wychowawcze i pokrycie wydatków związanych z opieką nad dziećmi. Zmiana w sprawie świadczenia została przyjęta jako pozytywna wiadomość dla wielu rodzin, które dzięki temu świadczeniu mogą lepiej zabezpieczyć potrzeby swoich pociech.

Podwyżka do 800 zł została uchwalona w celu umożliwienia rodzinom lepszego funkcjonowania i podniesienia standardu życia. Okres wypłaty świadczenia 800 plus trwa przez cały rok, co daje stałą pomoc finansową na przestrzeni miesięcy.

Czy trzeba będzie złożyć wniosek o 800 plus?

Zgodnie ze zmianami w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenie ulegnie podwyższeniu z 500 zł na 800 zł bez konieczności składania kolejnych wniosków.

Oznacza to, że podwyższenie świadczenia wychowawczego zgodnie z projektem ustawy będzie przeprowadzone bez konieczności interwencji ze strony beneficjentów. Procedura automatyczna pozwoli na zwiększenie wysokości świadczenia bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy formalności.

Podwyżka do 800 plus - Na jakich zasadach?

Rodzice, którzy obecnie są beneficjentami świadczenia 500 plus, a w przyszłości będą objęci świadczeniem wychowawczym w wysokości 800 zł, nie będą zobligowani do podejmowania żadnych działań w ramach ZUS, bankowości internetowej ani innych instytucji. Wszyscy korzystający z programu świadczenia wychowawczego, którzy aktualnie otrzymują świadczenie 500 plus, od 1 stycznia 2024 r. automatycznie zostaną objęci comiesięcznym świadczeniem w wysokości 800 zł. Warto zaznaczyć, że podwyżka wysokości świadczenia nie będzie wymagała wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

800 plus od kiedy

Od kiedy wypłaty 800 plus?

Wypłata świadczenia zostanie przeprowadzona w terminie do 29 lutego 2024 r., z uwzględnieniem wyrównania od 1 stycznia 2024 r., co zapewnia uczestnikom programu równy dostęp do wyższego świadczenia przez cały okres objęty podwyżką. Jest to istotne z punktu widzenia wsparcia finansowego dla rodzin i skutecznego wdrożenia zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zmiana w sprawie 800 plus - Okres wypłaty

Przez uwzględnienie wyrównania od dnia 1 stycznia 2024 r. zapewnia się pełną skuteczność podwyższenia świadczenia, gwarantując, że korzyści finansowe będą dotyczyć całego roku, a beneficjenci otrzymają pełne wsparcie zgodnie z nowymi przepisami.

Kto może otrzymywać 800 plus?

W tym zakresie nie ulegają zmianie warunki przyznawania świadczenia. Oznacza to, że grupa osób uprawnionych do otrzymywania nowego świadczenia jest identyczna jak w przypadku świadczenia 500 plus. Świadczenie w wysokości 800 plus przysługuje zatem na każde dziecko od momentu narodzin do ukończenia 18 roku życia. Niezależnie od dochodu rodziny, świadczenie to jest wypłacane bez żadnych ograniczeń.

Świadczenie 800 plus - Praktyczne porady

Z czym w praktyce wiąże się proces pozyskiwania świadczenia? Doradcy z Centrum Szkoleń Verte radzą, RODZICU:

  • Sprawdź aktualne terminy składania wniosków, jeśli wniosek o 500 plus jest w dalszym ciągu aktualny, zwiększone dofinansowanie otrzymasz automatycznie.
  • Pamiętaj, że otrzymując zwiększone dofinansowanie z początkiem roku 2024, otrzymasz także wyrównanie.
  • Nie potrzebujesz dostosowania się do nowych wymogów formalnych, proces przyznawania zwiększonego świadczenia został zautomatyzowany.

Masz pytania? Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa? Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego firmy Verte, w którym oddajemy doświadczenie naszych ekspertów do Twojej dyspozycji.