Szkolenia dla sektora finansów publicznych

Kultura - Szkolenia dla sektora finansów publicznych

Bardzo ważny element w naszej ofercie szkoleniowej skierowanej do jednostek sektora finansów publicznych stanowi kultura. Nasi specjaliści tworzą programy szkoleń oraz materiały szkoleniowe dostosowane do specyfiki pracy w instytucjach kultury. Tematyka, którą proponujemy to czas pracy w instytucjach kultury, akcja bilans w instytucjach kultury, prowadzenie rachunkowości budżetowej po kontrola RIO i US, kontrola zarządcza.

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń w kategorii kultura?

Zarówno instytucje kultury jak i jednostki oświaty swoją działalność opierają na własnej specyfice a ich przypadki zarówno w zakresie prawa pracy, rachunkowości budżetowej, finansów publicznych czy też zamówień bardzo często są indywidualne i wymagają wyodrębnionej analizy. Dlatego w naszej ofercie szkolenia dla sektora finansów publicznych stworzyliśmy kategorię szkoleń skierowanych tylko do instytucji kultury i zachęcamy naszych klientów pracujących w tego typu jednostkach do udziału w szkoleniach dopasowanych do ich specyfiki. Szkolenia dedykowane dla określonej grupy klientów gwarantują, że podczas szkolenia wszelkie przykłady i omawiane analizy będą dotyczyły tylko określonej grupy odbiorców.

Z jakich szkoleń dla instytucji kultury warto skorzystać?

Obecnie bardzo dużą popularnością wśród pracowników instytucji kultury cieszą się tematy związane z prawem pracy jak również szeroką gamą szkoleń z rachunkowości oraz finansów publicznych oparta na programach stworzonych przez Panią Teresę Krawczyk i obejmujących właśnie specyfikę instytucji kultury. Wśród tych szkoleń nasi klienci znajdą temat kontroli zarządczej, czy też kompendium wiedzy na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych w instytucjach kultury.