Kompendium głównego księgowego Instytucji Kultury - problemy oraz nowości w działalności IK w 2023 roku - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 19.12.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Na szkoleniu online, poświęconemu problemom głównego księgowego Instytucji Kultury w 2023 roku, zostanie omówione jaka jest rola dyrektora oraz głównego księgowego w zakresie przeprowadzania kontroli zarządczej.

Szkolenie online przygotowane przez Panią Teresę Krawczyk, to praktyczna dawka wiedzy na temat zasad rachunkowości, gospodarki finansowej i zakładowego planu kont w kulturze. Wykładowca omówi w szczegółowy sposób źródła finansowania działań kulturalnych w Instytucjach Kultury w dobie kryzysu.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się także ze sposobem wyliczania wynagrodzeń po nowelizacji Polskiego Ładu i rejestrem umów, który stanie się obowiązkiem jednostek od 2024 roku. 

 

Program szkolenia

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury wyjaśnienia.

2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury.

3. Plany finansowe Instytucji Kultury.

4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych
i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów (m.in.: międzyokresowych) –  dotacji podmiotowych, celowych, inwestycyjnych, kosztów (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat)- schematy księgowań z wyjaśnieniami.

5. Fundusze w Instytucji Kultury.

6. Należności i zobowiązania oraz odsetki– wycena i windykacja:

 • aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach,
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).

7. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, materiały, wydawnictwa – źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach.

8. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2022r.- wyliczenie przykładu.

9. Dokumenty księgowe w podatku VAT- jak wystawiać i jak księgować gdy IK nie jest podatnikiem czynnym VAT– pytania i odpowiedzi, np.:

 • Czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak,  to jak powinien wyglądać taki dokument?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody