Trzynastki w 2024r. - zasady przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawy prawne przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego poszczególnym grupom zawodowym.

  2. W jaki sposób i do kogo stosujemy przepisy ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej?

  3. Zasady ustalania prawa do wynagrodzenia rocznego:

  • pojęcie pracownika,
  • pojęcie okresu przepracowania (opinie MEN, RIO, wyrok SN, TK),
  • okresy zaliczane do stażu warunkującego nabycie prawa,
  • utrata prawa do wynagrodzenia rocznego,

  4. Zasady ustalania podstawy naliczenia wynagrodzenia rocznego:

  • jakie składniki wynagrodzenia zaliczane są do podstawy,
  • jak uwzględniać dodatki specjalne, jednorazowe dodatki uzupełniające,
  • – premie a podstawa „trzynastki”
  • nieobecności odejmowane  od podstawy, jak naliczyć kwoty pomniejszające podstawę.
  • roczne wynagrodzenie a oddelegowanie do pracy w organizacji związkowej

  5. Terminy wypłaty wynagrodzenia rocznego:

  • pracowników czynnych
  • po ustaniu zatrudnienia.

  6. Błędnie wypłacona nagroda:

  • jak należy postąpić gdy źle naliczono wysokość nagrody
  • co w przypadku gdy nagroda została wypłacona bezprawnie
  • potrącenie nagrody  z wynagrodzenia pracownika

  7. Roszczenie o wypłatę nagrody.

  8. Potrącenia komornicze a wynagrodzenie roczne.

  9. Dodatkowe wynagrodzenie roczne a podstawa naliczenia zasiłku chorobowego.

  10. Zdarzenia szczególne związane z „ trzynastką” – np. zgon pracownika , korekta PPK.

  11. Orzeczenia Sadu Najwyższego.