Lista płac – naliczanie wynagrodzeń (z uwzględnieniem najnowszych zmian) - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 24.04.2024r. godz. 10.00.
 • 28.05.2024r. godz. 10.00.
 • 19.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Do kogo kierowanie jest szkolenie lista płac?

 • Pracownicy służb kadrowo – płacowych,
 • Osoby zajmujące się wyliczeniami list płac,
 • pracownicy biur rachunkowych.

Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki naliczania wynagrodzeń.

Czego dowiesz się na szkolenie Verte Centrum Szkoleń lista płac 2024r.?

 • Omówienie zasad naliczania wynagrodzeń w ramach Listy Płac
 • Przedstawienie składników obowiązkowych oraz fakultatywnych wynagrodzeń
 • Przykłady składników pozapłacowych i ich wpływ na naliczanie wynagrodzeń
 • Technika szczegółowa naliczania List Płac (od brutto do netto)
 • Ustalanie podstawy naliczania ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Przykłady szczególnych przypadków w ramach wyliczeń List Płac
 • Omówienie wpływu Pracowniczych Planów Kapitałowych na rozliczenie wynagrodzeń
 • Przedstawienie dokumentacji pracowniczej mającej wpływ na naliczanie wynagrodzeń

Czego nauczysz się podczas szkolenia lista płac 2024r.?

 • Dowiesz się jak wyliczać wynagrodzenia od brutto do netto w ramach Listy Płac
 • Nauczysz się ustalać podstawy dla wyliczeń składek ZUS i podatku PIT
 • Poznasz zasady ujmowania składników pozapłacowych w liście płac
 • Rozpoznasz szczególne przypadki wpływające na rozliczenie wynagrodzeń
 • Naliczysz składki PPK i uwzględnisz je w liście płac
 • Poznasz dokumentację pracowniczą wpływającą na naliczanie wynagrodzeń

Program szkolenia

UWAGA BONUS! 

Każdy uczestnik szkolenia OTRZYMA BEZPŁATNIE KALKULATOR WYNAGRODZEŃ.

Kalkulator wynagrodzeń to pomoc dla wszystkich, którzy zajmują się wyliczeniami płacowymi, dla pracowników etatowych i sporządzających listy płac począwszy od 1 stycznia 2023 roku. Kalkulator wynagrodzeń wylicza miesięczne zarobki netto pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Istnieje również możliwość wyliczenia wynagrodzenia brutto po podaniu kwoty netto. Kalkulator zawiera również m. in. automatyczne arkusze rozliczające czas pracy w nadgodzinach, wynagrodzenia urlopowe oraz koszty użytkowania samochodów. Program sporządza automatycznie Listę Płac, którą można następnie wydrukować i prowadzi bazę danych pracowników.

1. Omówienie składników obligatoryjnych i fakultatywnych składników wynagrodzeń oraz składników pozapłacowych ujmowanych w liście płac:

 • Składniki wynagrodzeń obligatoryjne i fakultatywne (premie, dodatki, wynagrodzenia urlopowe, wynagrodzenia chorobowe, itd.),
 • Składniki pozapłacowe ujmowane w liście płac (ryczałty za używanie samochodów, ekwiwalenty, zasiłki z ubezpieczeń, przekroczone limity ZUS i PIT, itd.),
 • Zaliczanie wynagrodzeń i składników pozapłacowych do podstaw naliczania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz podstawy opodatkowania,
 • Technika wyliczania wynagrodzeń (algorytm od brutto do netto)

2. Zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne przy wyliczaniu wynagrodzeń:

 • Rodzaje składek ubezpieczenia społecznego
 • Ustalanie podstawy wymiaru wyliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 • Ustalanie podstawy wymiaru wyliczania składek na ubezpieczenie chorobowe
 • Omówienie składników wynagrodzeń nie wchodzących do podstawy wymiaru oskładkowania ubezpieczeniem społecznym i ich wpływ na wyliczanie wynagrodzeń
 • Limit podstawy naliczania składek emerytalno rentowych – ograniczenie podstawy wymiaru
 • Limit podstawy naliczania składki chorobowej – ograniczenie podstawy wymiaru

3. Zasady wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego przy wyliczaniu wynagrodzeń:

 • Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego i zasady jego naliczania
 • Ograniczenie ubezpieczenia zdrowotnego do wartości podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Techniczny ograniczenie ubezpieczenia zdrowotnego do wartości ustalanych według zasad z 2021 roku

4. Zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przy wyliczaniu wynagrodzeń.

5. Omówienie obowiązującej skali podatkowej.

6. Rodzaje kosztów uzyskania przychodów i ich wpływ na ustalenie dochodu.

7. Ustalenie dochodu i limity dla skali podatkowej.

8. Zasady wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) przy wyliczaniu wynagrodzeń.

9. Kwota zmniejszająca podatek jako pomniejszenie wartości podatku dochodowego od osób fizycznych.

10. Różne warianty wyliczenia z uwzględnieniem różnych wartości przyjmowanych dla kwoty zmniejszającej podatek.

11. Miesiąc przekroczenia progu podatkowego w wyliczeniu wartości wynagrodzenia.

12. Ustalenie wartości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

13. Różne warianty wyliczenia wynagrodzenia:

 • Osoby do 26 roku życia
 • Emeryci i renciści
 • Osoby powracające z zagranicy
 • Osoby opodatkowujące się z małżonkiem
 • Rodziny wielodzietne

14. Dokumentacja pracownicza przy ustalaniu listy płac:

 • Rodzaje dokumentów mających wpływ na ustalenie wynagrodzenia w ramach listy płac
 • Dokumentacja w ramach przekroczenia progu poboru składki emerytalno – rentowej
 • Dokumentacja kosztów uzyskania przychodów
 • Dokumentacja w ramach poboru zaliczki na podarek PIT
 • Dokumentacja w ramach kwoty zmniejszającej podatek
 • Inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia netto

15. Opodatkowanie i oskładkowanie niektórych elementów świadczeń pozapłacowych (nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych):

 • Przykłady w zakresie finansowania przez pracodawcę: paczek świątecznych, biletów do kina, wypoczynku dorosłych i dzieci, imprez firmowych, pakietów medycznych, kart fitness, itp.,
 • Przykłady w zakresie narzędzi pracy wykorzystywane przez pracowników na potrzeby pracodawcy, w tym m. in. prywatne komputery i samochody, ryczałty samochodowe, umundurowanie, inne narzędzia itp.,
 • Przykłady w zakresie innych świadczeń finansowanych częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie przez pracodawcę, w tym m. in. ubezpieczenia od ryzyka, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno – rentowe, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, itp.

16. Pracownicze Plany Kapitałowe w Liście Płac:

 • Zasady ustalania i wysokość składek w ramach PPK
 • PPK obciążające pracownika i wpływ naliczonej składki na wysokość wynagrodzenia netto
 • Składka PPK obciążająca pracodawcę i jej wpływ na przychód pracownika

17. Narzut kosztów pracodawcy w liście płac (brutto – brutto):

 • Oskładkowanie ubezpieczeniem społecznym pracodawcy – zasady i wymiar
 • Wartości przekazywane na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych
 • Łączna wartość narzutu kosztów pracodawcy – ustalenie łącznego kosztu pracy

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody