Odpis na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) od lipca 2023 roku

Odpis na ZFŚS (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) od lipca 2023 roku

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jest jednym z kluczowych narzędzi, które mają na
celu wspieranie pracowników. Odpis na ZFŚS to praktyka, która umożliwia pracodawcom odliczenie
wydatków na ten cel od podstawy opodatkowania. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu
zagadnieniu bliżej wraz z omówieniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 roku.

Spis treści:

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – idea i korzyści dla pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został wprowadzony w Polsce w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom na różnych płaszczyznach życia. Jego głównym celem jest poprawa warunków bytowych i społecznych zatrudnionych, zwiększenie ich satysfakcji z pracy oraz wyrównywanie szans w dostępie do określonych świadczeń i usług. Fundusz finansowany jest z udziału pracodawcy w składkach na ubezpieczenie społeczne.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ma kluczowe znaczenie dla pracowników, ponieważ przekłada się na dodatkowe środki finansowe przeznaczone na wsparcie społeczne i kulturalne pracowników.

Więcej na temat zmian dowiesz się na szkoleniu: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zmiany od 1 lipca 2023 roku

odpis na zfśs - zmiany od 1 lipca 2023

ZFŚŚ w 2023 r - Naliczenia odpisu na ZFŚS - Rodzaje świadczeń

Dzięki ZFŚS pracownicy mogą korzystać z różnych świadczeń, takich jak:

 • Świadczenia zdrowotne: Często fundusz ten pokrywa część kosztów leczenia, zakupu leków czy badań diagnostycznych.
 • Wypoczynek i rekreacja: Pracownicy mają możliwość skorzystania z różnych form rekreacji i wypoczynku, na przykład dofinansowania wypoczynku dla dzieci czy bonów turystycznych.
 • Kultura i sztuka: Fundusz często organizuje lub wspiera wydarzenia kulturalne, wycieczki do teatru, kina czy muzeum.
 • Pomoc materialna: W przypadku trudnych sytuacji życiowych, pracownicy mogą otrzymać wsparcie materialne np. w razie śmierci bliskiej osoby.
 • Szkolenia i rozwój zawodowy: Często fundusz inwestuje również w rozwój pracowników, organizując szkolenia i kursy.

Ważne jest, aby podkreślić, że ZFŚS może różnić się w zależności od wielkości i charakteru danego przedsiębiorstwa / danej jednostki. Różnorodność świadczeń i zasięg wsparcia mogą być związane z dostępnymi zasobami i chęcią pracodawcy do inwestowania w dobrostan swoich pracowników.

Więcej na temat naliczenia odpisu na ZFŚS dowiesz się ze szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Jak liczyć odpis od 1 lipca 2023 roku

jak liczyć odpis na zfśs

Odpis na ZFŚS w 2023 roku – korzyści dla pracodawców

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest korzyścią, jaką mogą cieszyć się również pracodawcy. Dzięki temu rozwiązaniu, pracodawca ma możliwość odliczenia części wydatków na fundusz od podstawy opodatkowania. Odpis ten pozwala zatem na zmniejszenie obciążenia podatkowego, co jest z pewnością atrakcyjnym aspektem dla pracodawców.

Odpis podstawowy - Kto jest zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2023 roku?

Obowiązkiem tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych objęte są jednostki budżetowe i samorządowe – co ważne - bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. Taki obowiązek spoczywa również na pracodawcach spoza strefy budżetowej i samorządowej, jeżeli od 1 stycznia 2023 roku zatrudniają przynajmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w sytuacji gdy z wnioskiem o tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wystąpiła organizacja związkowa).

Metody naliczania odpisów na ZFŚS

Wartość podstawowego odliczenia (odpisu) to 37,5% średniego, miesięcznego wynagrodzenia narodowego z poprzedniego roku lub drugiego półrocza tego roku, jeśli wynagrodzenie było wtedy wyższe. Dla pracowników świadczących pracę w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych) odpis ten jest jednak wyższy niż podstawowy odpis i wynosi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Odpis na ZFŚS dotyczy także pracowników młodocianych – w ich przypadku zależny jest od roku nauki pracownika młodocianego (I rok nauki – 5%, II rok nauki – 6%, trzeci rok nauki – 7%).

Istnieje także możliwość tzw. fakultatywnego odpisu na ZFŚS i dotyczy on osób niepełnosprawnych (zwiększony o 6.25%), byłych pracowników przebywających na emeryturze lub rencie (zwiększony o 6.25%) lub pracowników z przeznaczeniem na zakładowe żłobki lub kluby dziecięce (zwiększony o 7,75%).

Kwoty odpisów na ZFŚS od 1 lipca 2023 r

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku podstawą odpisu na ZFŚS było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2019 roku. 2 sierpnia 2023 roku, prezydent Andrzej Duda, podpisał ustawę okołobudżetową, która zmienia wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Co to oznacza?

Oznacza to, że odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, będzie naliczany zgodnie z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej z drugiego półrocza 2021 roku. Zgodnie z tym, kwoty odpisu na ZFŚS obowiązkowy wyniosą:

 • 1914,34 zł na pracownika wykonującego pracę w warunkach normalnych
 • 2552,45 zł na pracownika wykonującego pracę w warunkach szczególnych
 • 255,25 zł / 306,29 zł / 357,34 zł na pracownika młodocianego – rosnąco w zależności od roku nauki

Natomiast kwoty odpisu na ZFŚS fakultatywny wyniosą od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku:

 • 319,06 zł na pracownika niepełnosprawnego
 • 319,06 zł na byłego pracownika emeryta lub rencistę
 • 395,63 zł na pracownika z przeznaczeniem na żłobek zakładowy lub klub dziecięcy

Termin składania odpisu na ZFŚS zgodnie z ustawą do 30 września 2023 r

Zgodnie z art. 6 ustawy o ZFŚS równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń należy przekazać na rachunek bankowy Funduszu do 30 września 2023 r. Należy uwzględnić jednak podwyższenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od 1 lipca 2023 roku.

Więcej na temat odpisu na ZFŚS w oświacie dowiesz się ze szkolenia: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie - Zmiany od 1 lipca 2023 roku

odpis na zfśs w oświacie

Ewa Bielecka
Ewa Bielecka

Trener

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Prawa i Administracji  - kierunek: Administracja oraz  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji kierunek: Prawo. Długoletni pracownik działu Prawnego w  Państwowej  Inspekcji Pracy Oddział w Koszalinie, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  –  na Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej Filia w Koszalinie, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych –  na Politechnice Koszalińskiej,  wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych  -  w Europejskim Centrum Edukacyjnym w Koszalinie. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy. Ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy.