Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce w 2024 roku oraz nowy wzór regulaminu ZFŚS - szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 28.06.2024r. godz. 10.00.
 • 14.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

ZFŚS w 2024r. praktyczne szkolenie dla działów kadr

Podczas realizowanego przez nasz szkolenia poznasz szczegółowo zasady tworzenia i zarządzania środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dowiesz się, kto ma prawo do otrzymania świadczeń socjalnych oraz jak ustalać wysokość odpisów na ZFŚS. Podczas naszeo szkolenia online poznasz metody przeliczania pracowników na pełne etaty oraz nauczysz się redagować regulamin ZFŚS. Krok po kroku pokazęmy Ci jak dokumentować i prowadzić ewidencję wydatków na Zakłądowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024r. Podczas szkolenia zostaną także omówione bieżące oraz planowane zmiany.

Nowy wzór regulaminu ZFŚS w 2024r.

Każdy uczestnik szkolenia dowie się jak dokonać zmian w regulaminie ZFŚS oraz jak uniknąć błędów podczas jego tworzenia. podpowiemy jakie zapisy powinien zawierać prawidłowo sformułowany regulamin i w jaki sposób kontrolowac poprawnosc zapisów.

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • Regulamin ZFŚS;
 • Sprawozdanie roczne z gospodarowania środkami ZFŚS
 • Preliminarz dochodów i wydatków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej
 • Informacja o sytuacji  życiowej, rodzinnej i  materialnej  osoby zamierzającej skorzystać w ze  świadczeń finansowanych z ZFŚS
 • Wniosek o przyznanie z ZFŚS dofinansowania do zorganizowanego wypoczynku  dzieci i młodzieży
 • Wniosek o przyznanie zapomogi
 • Wniosek o udzielenie pożyczki
 • Umowa pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Tabele dopłat do świadczeń finansowanych z ZFŚS
 • Wniosek o przyznanie dla dziecka świadczenia rzeczowego z tytułu zwiększonych wydatków w okresie zimowym
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tyt. Zwiększonych wydatków w okresie zimowym
 • Wniosek o dofinansowanie z ZFŚS działalności kulturalno-oświatowej, sportowo- rekreacyjnej
 • Rejestr wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
 • Wniosek o przyznanie z ZFŚS dofinansowania do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty
 • Plan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia
 • Regulamin pracy komisji  socjalnej

1. Informacje ogólne oraz zmiany w 2024 roku.

2. Zasady naliczania odpisu w praktyce.

3. Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego.

4. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

5. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2024 roku.

6. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO w praktyce.

7. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO zmiany w opodatkowaniu świadczeń – praktyczne podejście do opodatkowania świadczeń z Zakładowego Funduszu.

8. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS.

9. Regulamin ZFŚS w 2024 roku – OMAWIANIE AKTUALNEGO WZORU W PRAKTYCE!

 • Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS.
 • Organizacje związkowe i ich rozszerzone kompetencje.
 • Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia regulaminu z nieuprawnioną osobą.
 • Zapisy, które należy umieścić w Regulaminie ZFŚS.
 • Przykładowy regulamin ZFŚS z załącznikami – z omówieniem.
 • Najczęściej spotykane błędy.

10. Konsultacje z prelegentem.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody