Zamknięcie roku 2023 – rozliczenie wynagrodzeń przez płatnika. Jak wypełnić formularz PIT-11 i PIT-4R? Nowy wzór formularza PIT-8AR - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Zasady wypełniania PIT-11 za 2023 r:

  • co się zmieniło?
  • jakie należności wykazywać w poszczególnych pozycjach formularza?
  • pracownicze plany kapitałowe w PIT-11
  • wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy – jaka różnica w PIT-11?
  • zasiłki wypłacane przez płatnika – zasady wykazywania w PIT-11
  • osiągnięcie wieku emerytalnego a wpływ na wypełnianie PIT-11?
  • zasiłek macierzyński a prawo do zwolnień podatkowych?
  • należności wypłacone po ustaniu zatrudnienia – gdzie wykazać?
  • koszty uzyskania przychodów – podstawowe, podwyższone, autorskie

  2. Jak wypełnić PIT-11 przy wynagrodzeniu dla m.in.:

  • członków komisji wyborczych;
  • radnych;
  • przedstawicieli rad osiedlowych;
  • inkasentów;
  • członków GKRPA;
  • strażaków ochotniczej straży pożarnej

  3. Umowy cywilnoprawne:

  • Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie,
  • Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów,
  • Świadczenia dodatkowe i ich uwzględnienie w PIT-11
  • Wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych

  4. PIT-0 – jak wypełnić PIT-11?

  • ulga dla młodych
  • ulga dla seniorów
  • ulga dla rodzin 4+
  • ulga na powrót
  • gdzie wykazać kwoty zwolnione z opodatkowania?
  • skutki przekroczenia progu 85 528
  • gdzie uwzględnić koszty uzyskania przychodów i w jakiej wysokości?
  • termin złożenia oświadczenia a wpływ na wypełnienie PIT-11

  5. Śmierć pracownika w trakcie roku:

  • na kogo wystawić i komu doręczyć PIT-11?
  • świadczenia wypłacone spadkobiercom – gdzie wykazać?

  6. Świadczenia pozapłacowe dla pracowników – jak wykazać w PIT-11:

  • świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych;
  • limity zwolnień obowiązujące w 2023 r.
  • różnego rodzaju zapomogi, dopłaty do wypoczynku
  • świadczenia niepieniężne – kiedy powstaje przychód i jak go wykazać
  • samochód służbowy do celów prywatnych
  • samochód prywatny do celów służbowych
  • omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

  7. Składki członkowskie na związki zawodowe potrącane przez płatnika.

  8. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom – wysokość podatku, rodzaje formularzy, właściwość urzędów skarbowych.

  9. Wynagrodzenie płatnika:

  • ile wynosi?
  • gdzie wykazać?
  • czy można odzyskać za lata poprzednie?
  • czy trzeba składać wniosek o nadpłatę?
  • czy trzeba korygować wcześniejsze deklaracje?

  10. Nowy formularz PIT-8AR – co się zmienia?

  11. Kiedy i w jaki sposób wypełnić PIT-R?

  12. Co nas czeka od 1 stycznia 2024 r.?