Zamknięcie roku 2023 – rozliczenie wynagrodzeń przez płatnika. Jak wypełnić formularz PIT-11 i PIT-4R? Nowy wzór formularza PIT-8AR - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 13.12.2023r. godz. 10.00.
 • 20.12.2023r. godz. 10.00.
 • 09.01.2024r. godz. 10.00.
 • 18.01.2024r. godz. 10.00.
 • 23.01.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

1. Zasady wypełniania PIT-11 za 2023 r:

 • co się zmieniło?
 • jakie należności wykazywać w poszczególnych pozycjach formularza?
 • pracownicze plany kapitałowe w PIT-11
 • wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy – jaka różnica w PIT-11?
 • zasiłki wypłacane przez płatnika – zasady wykazywania w PIT-11
 • osiągnięcie wieku emerytalnego a wpływ na wypełnianie PIT-11?
 • zasiłek macierzyński a prawo do zwolnień podatkowych?
 • należności wypłacone po ustaniu zatrudnienia – gdzie wykazać?
 • koszty uzyskania przychodów – podstawowe, podwyższone, autorskie

2. Jak wypełnić PIT-11 przy wynagrodzeniu dla m.in.:

 • członków komisji wyborczych;
 • radnych;
 • przedstawicieli rad osiedlowych;
 • inkasentów;
 • członków GKRPA;
 • strażaków ochotniczej straży pożarnej

3. Umowy cywilnoprawne:

 • Umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie,
 • Ryczałtowe koszty uzyskania przychodów,
 • Świadczenia dodatkowe i ich uwzględnienie w PIT-11
 • Wynagrodzenia dla członków zarządu i rad nadzorczych

4. PIT-0 – jak wypełnić PIT-11?

 • ulga dla młodych
 • ulga dla seniorów
 • ulga dla rodzin 4+
 • ulga na powrót
 • gdzie wykazać kwoty zwolnione z opodatkowania?
 • skutki przekroczenia progu 85 528
 • gdzie uwzględnić koszty uzyskania przychodów i w jakiej wysokości?
 • termin złożenia oświadczenia a wpływ na wypełnienie PIT-11

5. Śmierć pracownika w trakcie roku:

 • na kogo wystawić i komu doręczyć PIT-11?
 • świadczenia wypłacone spadkobiercom – gdzie wykazać?

6. Świadczenia pozapłacowe dla pracowników – jak wykazać w PIT-11:

 • świadczenia socjalne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych;
 • limity zwolnień obowiązujące w 2023 r.
 • różnego rodzaju zapomogi, dopłaty do wypoczynku
 • świadczenia niepieniężne – kiedy powstaje przychód i jak go wykazać
 • samochód służbowy do celów prywatnych
 • samochód prywatny do celów służbowych
 • omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych

7. Składki członkowskie na związki zawodowe potrącane przez płatnika.

8. Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom – wysokość podatku, rodzaje formularzy, właściwość urzędów skarbowych.

9. Wynagrodzenie płatnika:

 • ile wynosi?
 • gdzie wykazać?
 • czy można odzyskać za lata poprzednie?
 • czy trzeba składać wniosek o nadpłatę?
 • czy trzeba korygować wcześniejsze deklaracje?

10. Nowy formularz PIT-8AR – co się zmienia?

11. Kiedy i w jaki sposób wypełnić PIT-R?

12. Co nas czeka od 1 stycznia 2024 r.?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody