Nowa płaca minimalna w 2024 r. - Rekordowe podwyżki. O ile wzrośnie?

Nowa płaca minimalna w 2024 r. - Rekordowe podwyżki. O ile wzrośnie?

Wprowadzony do rejestru prac legislacyjnych i programowych rządu w dniu 1 sierpnia projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczy ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024. Jaką kwotę netto wynagrodzenia minimalnego otrzymają zatem pracownicy od 1 stycznia 2024 r. oraz od 1 lipca 2024 r.? Jak jest proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia w 2024 r.? Czy czeka nas kolejna rekordowa podwyżka płacy minimalnej brutto od 2024 r.?

Spis treści:

Pensja minimalna w 2024 r. Jakie podwyżki płacy minimalnej od 2024 r.?

Płaca minimalna reprezentuje najniższe wynagrodzenie, które pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi na umowie o pracę. Zgodnie z postanowieniami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, wynagrodzenie pracownika za pełen miesiąc pracy, nie może być niższe niż wysokość płacy minimalnej określonej przez rząd na dany rok. Nieprzestrzeganie tych wytycznych przez pracodawcę jest równoznaczne z naruszeniem praw pracowniczych.

Zmiany wobec wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku

Już 2023 r. przyniósł nam dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej. Pierwsza miała miejsce pierwszego stycznia 2023 r. i podniosła minimalne wynagrodzenie do kwoty do 3490 zł brutto. Kolejna obowiązuje od 1 lipca 2023 r. i jest to kwota 3600 zł brutto. Wszystko wskazuje na to, że rok 2024 r. przyniesie kolejne rekordowe podwyżki.

Jeśli obecne założenia rządowe pozostaną niezmienione, płaca minimalna ma wynieść od stycznia 2024 roku 4242 zł, natomiast od lipca tego samego roku wzrośnie do 4300 zł. Minimalne wynagrodzenie netto po raz kolejny zostanie zatem podniesione dwukrotnie w ciągu roku. Współmierne zmiany obejmą również stawki godzinowe - wraz z dynamicznie wzrastającym minimalnym wynagrodzeniem za pracę rośnie także minimalne wynagrodzenie godzinowe, które w 2024 roku osiągnie odpowiednio 27,70 zł za godzinę już na początku roku i 28,10 zł od 1 lipca.

Minimalne wynagrodzenie 2024 r. - ile na rękę od stycznia 2024 r.?

Ile wyniesie rekordowa płaca minimalna na rękę od 2024 r.? Jaka czeka nas podwyżka minimalnego wynagrodzenia? Należy jednak pamiętać, że wartości podane w projekcie rozporządzenia dotyczą jedynie wynagrodzenia brutto. To oznacza, że rzeczywista kwota wypłacana pracownikowi nie wyniesie 4242 zł / 4300 zł. Należy pamiętać, że od wynagrodzenia brutto pracownika konieczne jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej, rentowej i chorobowej), składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jaka zatem będzie dokładna kwota netto minimalnej pensji w 2024 roku?

Wynagrodzenie minimalne 2024 r. - Netto

Po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej, rentowej i chorobowej), składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy od 1 stycznia 2024 roku na konta pracowników zarabiających pensję minimalną trafi kwota około 3 221,98 zł, natomiast od 1 lipca kwota 3261,53 zł.

Zgodnie z tymi wyliczeniami pracownicy mogą liczyć na podwyżkę płacy minimalnej w kwocie netto 438,12, natomiast lipiec 2024 r. przyniesie kolejną podwyżkę w kwocie netto 39,55. Będzie to kolejna rekordowa podwyżka płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich lat. Korzystając z naszych szkoleń, możesz być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa.

płaca minimalna w 2024 roku

Płaca minimalna w 2024 r. a minimalna składka zdrowotna

Należy pamiętać, że wzrost minimalnej pensji niesie za sobą również kolejne podwyżki min. wzrost wysokości składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Intensywny wzrost minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą istotne wyzwania dla wielu przedsiębiorców. Z jednej strony, będą skonfrontowani z koniecznością pokrycia rosnących kosztów ogólnych związanych z zatrudnieniem pracowników. Z drugiej strony, mogą być zobowiązani do opłacenia wyższej składki zdrowotnej.

Kwota płacy minimalnej 2024 a składka zdrowotna pracodawcy

Należy pamiętać bowiem, że zgodnie z obowiązującymi zasadami minimalna wartość składki zdrowotnej nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Zatem w chwili podniesienia minimalnej płacy krajowej w pierwszej połowie 2024 roku do poziomu 4242 zł, przedsiębiorcy przeznaczą co najmniej 381,78 zł na ubezpieczenie zdrowotne (czyli 9% z kwoty 4242 zł). Równocześnie, począwszy od 1 lipca 2024 roku, składka zdrowotna wyniesie przynajmniej 387 zł (czyli 9% z kwoty 4300 zł).

Wyższa płaca minimalna. Konsekwencje ekonomiczne.

Porównując minimalne wynagrodzenie w 2023 r. według propozycji rządowej, planowany całkowity procentowy wzrost płacy minimalnej od lipca 2023 roku do lipca 2024 roku wyniesie 19,4 procent. Czy tak szybki wzrost płacy minimalnej może okazać się problematyczny dla naszej gospodarki? Czy ostatnie lata bardzo dynamicznych zmian płacy minimalnej mogą negatywnie wpłynąć na nasz rynek pracy? Obecne planowane podwyżki płacy minimalnej od 2024 r. mają zarówno swoich przeciwników jak i zwolenników. Faktem natomiast jest, za tak dynamiczny wzrost płacy minimalnej może powodować zagrożenie dla mikroprzedsiębiorstw zwłaszcza w branży firm usługowych w tym szczególnie turystyki i gastronomii. Specjaliści wykazują także niebezpieczeństwo powstania zaniku motywów do kształcenia się.

Należy również zwrócić uwagę na to, że w roku 2021 płacę minimalną otrzymywało 1,7 miliona aktywnych pracujących obywateli Polski, natomiast aktualnie liczba ta wzrosła do 2,7 miliona. Przewidziana podwyżka płacy minimalnej w 2024 r. przyczyni się do tego, że aż 3,6 miliona Polaków będzie otrzymywać najniższe wynagrodzenie krajowe, jak przewiduje Ministerstwo Pracy. Dodatkowym skutkiem dynamicznego podwyższenia płacy minimalnej na przestrzeni ostatnich lat jest zbliżenie się wysokości minimalnego wynagrodzenia do poziomu średniego wynagrodzenia w Polsce. W roku 2024 płaca minimalna ma szansę stanowić 50% średniego wynagrodzenia w Polsce.

Płaca minimalna 2024 - Podsumowanie

Podwyższenie płacy minimalnej powinno być zgodne z realiami rynkowymi. Innymi słowy, powinno być dostosowane do poziomu produktywności oraz średnich wynagrodzeń w gospodarce. Zbyt wysoka minimalna płaca i zbyt duże podwyżki najniższej krajowej mogą mieć negatywny wpływ na rynek pracy. Chcesz wiedzieć, jak wyliczać wynagrodzenia za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zmianami skorzystaj z naszego szkolenia.

płaca minimalna 2024

Danuta Kosikowska
Danuta Kosikowska

Trener

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Opiekun Klubu Księgowo-Kadrowego. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości.  Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.