Szkolenia dla firm

Prawo pracy - Szkolenia dla firm

Prawo pracy jest najważniejszym zbiorem praw i obowiązków pracodawców i pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w danej firmie.

Przepisy prawa pracy zawierają najważniejsze regulacje dotyczące stosunku pracy, wynagrodzenia za wykonywaną pracę, czasu pracy, wymiaru i zasad urlopów pracowniczych, czy uprawnień pracowników świadczących pracę w firmach, związanych z rodzicielstwem. W kodeksie pracy znajdują się także regulacje mówiące o zatrudnianiu pracowników młodocianych.

Dlaczego ważne jest systematyczne odbywanie szkoleń prawo pracy – szkolenia dla firm?

Kodeks Pracy, a zatem zbiór praw i regulacji dotyczących pracownika i pracodawcy, jest na bieżąco aktualizowany. Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku przewiduje szereg ważnych zmian przepisów prawa pracy, z którymi na bieżąco muszą zaznajomić się zarówno właściciele firm jak i pracownicy świadczący pracę na ich rzecz – jest to niezbędne do aktualizacji wiedzy na temat zatrudniania pracownika, szczegółowych informacji o warunkach zatrudniania pracownika, czy zasad wykonywania pracy zdalnej. Prawo pracy szkolenia dla firm zagwarantują bieżącą wiedzę osobom zajmującym się kadrami w każdym przedsiębiorstwie.

Czego dotyczą szkolenia dla firm dotyczące nowelizacji Kodeksu Pracy 2023?

Szkolenia online dla firm, dotyczące nowelizacji kodeksu pracy w 2023 roku, zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi i nadchodzącymi zmianami prawa pracy i są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców i ich pracowników, którzy wykonują pracę w działach kadr.

W naszej ofercie szkoleń online, znalazły miejsce szkolenia dotyczące nowych przepisów pracy zdalnej (w tym okazjonalnej pracy zdalnej czy pracy hybrydowej) i warunków pracy zdalnej wraz z jej kontrolowaniem, kontroli trzeźwości pracowników od 2023 roku, zmian przepisów dotyczących nowych zasad informowania o szczegółowych warunkach zatrudnienia, wprowadzenia zmian które niesie za sobą dyrektywa Work-Life-Balance (w tym urlopów rodzicielskich i urlopów związanych z tzw. ,,siłą wyższą”), czy zmian w umowach o pracę i zakresie minimalnego wynagrodzenia.

Jak prowadzone są szkolenia dla firm prawo pracy?

Praktyczne szkolenia dla firm prawo pracy prowadzone są w formie online, co pozwala na zaoszczędzenie czasu właścicielom firm i pracownikom działów kadr i HR. Na szkoleniach przygotowanych przez naszą firmę wszyscy uczestnicy otrzymują przykładowe wzory niezbędnej dokumentacji, którą należy stworzyć lub zaktualizować po nowelizacji Kodeksu Pracy oraz wzory regulaminów dotyczących zasad pracy zdalnej czy przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy. Otrzymane wzory dokumentów i regulaminy, pozwolą pracodawcom na znacznie szybsze przygotowanie i aktualizację niezbędnej dokumentacji.

Z jakimi wykładowcami prowadzącymi szkolenia z zakresu nowelizacji Kodeksu Pracy 2023 współpracujemy?

Wiemy jak ważne jest przygotowanie firm na nadejście rewolucji związanej z Kodeksem Pracy w 2023 roku, dlatego nasze szkolenia prowadzone są wyłącznie przez wykładowców-praktyków, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując na wysokich stanowiskach świadczonych m.in. dla instytucji kontrolujących, a także prowadząc własne działalności gospodarcze i prowadząc kilkaset szkoleń z zakresu prawa pracy.

Zapoznaj się z szeroką gamą szkoleń online – pamiętaj, że kodeks pracy składa się z wielu działów, które po aktualizacji wymagają od właścicieli firm i ich pracowników ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności. Sprawdź też szkolenie z akt osobowych dla firm.

Szkolenia aktualne
 • Gorący temat
 • Nowość
Zmiany w Kodeksie Pracy w 2024 roku - szkolenie online

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

 • Nowość
Nowe zasady pracy przy monitorach ekranowych w 2024 roku - szkolenie online

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

 • Szkolenie trwające 1,5h
Zmiana warunków zatrudnienia - szkolenie online

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

 • Nowość
 • Szkolenie trwające 1,5h
Urlopy i czas pracy niepełnoetatowca - szkolenie online

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

 • Nowość
 • Szkolenie trwające 1,5h
Zwolnienia dyscyplinarne pracowników - szkolenie online

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

 • Gorący temat
 • Nowość
Zatrudnianie młodocianych w praktyce - szkolenie online

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenia archiwalne

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

 • Gorący temat
 • Szkolenie trwające 1,5h
Ewidencja i rozliczanie czasu pracy/harmonogram czasu pracy - szkolenie online

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

 • Nowość
 • Szkolenie trwające 1,5h
Ewidencja czasu pracy zdalnej - szkolenie online

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT