Praca zdalna – przygotowanie dokumentacji i czas pracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  W związku z nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku, która na stałe wprowadziła pracę zdalną do KP, przygotowaliśmy dla Was 3/4 godzinne szkolenie online, którego celem jest zapoznanie Was z wszystkimi procedurami wprowadzenia pracy zdalnej oraz zapoznanie z nowymi dokumentami dotyczącymi czasu pracy zdalnej po zmianach w 2023 roku.

  Szkolenie online z dokumentacji pracy zdalnej i czasu pracy

  Podczas szkolenia prowadząca szczegółowo omówi kwestie możliwości zastosowania pracy zdalnej, miejsca wykonywania pracy zdalnej, polecenia pracy zdalnej, pracy zdalnej okazjonalnej oraz narzędzi i sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy zdalnej (ekwiwalent i ryczałt).
  Uczestnicy szkolenia dowiedzą się również w jaki sposób powinni określić zasady pracy zdalnej w swojej jednostce (regulamin, porozumienie, polecenie), dokumentację w zakresie BHP i RODO oraz czas pracy osób wykonujących pracę zdalną.

  Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm.

   

  Program szkolenia

  1. MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA PRACY ZDALNEJ:

  • formułowanie warunków pracy zdalnej w umowie o pracę i porozumieniu,
  • informacja o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku o pracę zdalną,
  • wniosek pracownika o pracę zdalną,
  • dodatkowe obowiązki pracodawcy w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia,
  • wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej,
  • przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

  2. MIEJSCE PRACY ZDALNEJ:

  • prawidłowe ustalenia w treści umowy o pracę,
  • potwierdzanie przez pracodawcę (akceptacja) miejsca pracy zdalnej,
  • oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej,
  • forma, treść oraz termin składania oświadczenia.

  3. POLECENIE PRACY ZDALNEJ:

  • poprawna forma polecenia pracy zdalnej,
  • cofnięcie polecenia i wymogi formalne,
  • odmowa wykonania polecenia pracy zdalnej i jej szczególna forma.

  4. PRACA OKAZJONALNA:

  • zasady pracy zdalnej okazjonalnej,
  • treść świadectwa pracy w zakresie informacji o wykorzystanych dniach pracy zdalnej,
  • wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

  5. NARZĘDZIA I SPRZĘT DO PRACY ZDALNEJ – ekwiwalent i ryczałt:

  • forma przygotowania opracowania dotyczącego odpłatności za korzystanie przez pracownika wykonującego pracę zdalną z własnych materiałów i narzędzi pracy,
  • regulacje wewnątrzzakładowe dotyczące kosztu pracy zdalnej, wysokości ekwiwalentu i ryczałtu,
  • dokumenty uzasadniające wypłatę kosztów indywidualnie poniesionych na pracę zdalną,
  • obowiązkowe poszanowania w treści indywidulanych porozumień,
  • regulacje w przepisach regulaminu i porozumienia wewnątrzzakładowego w zakresie ekwiwalentu lub ryczałtu.

  6. OKREŚLENIE ZASAD PRACY ZDALNEJ – regulamin, porozumienie, polecenie:

  • treść i zakres dokumentacji określającej zasady wykonywania pracy zdalnej w (regulamin, porozumienie czy polecenie),
  • zasady pracy zdalnej w regulaminie pracy,
  • porozumienie w zakresie wykonywania pracy zdalnej (pracodawca-pracownik),
  • porozumienie w zakresie wykonywania pracy zdalnej (pracodawca – organizacja związkowa).

  7. DOKUMENTACJA W ZAKRESIE BHP:

  • oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy – konieczne do powierzenia pracy zdalnej
  • zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego i poddaniu się szkoleniu bhp.

  8. DOKUMENTACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

  • konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w przypadku pracy zdalnej oraz dodatkowe przeszkolenia pracownika zdalnego,
  • postanowienia i zapisy obowiązujące pracownika – przykłady sformułowań,
  • procedura ochrony danych osobowych,
  • oświadczenie pracownika, w którym potwierdza zapoznanie się z procedurą ochrony danych osobowych.

  9. CZAS PRACY OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ ZDALNĄ:

  • wybór systemu czasu pracy i regulacje wewnątrzzakładowe,
  • praca zdalna hybrydowa i zasady rozliczania czasu pracy,
  • określenie rozkładów czasu pracy a swoboda pracownika,
  • potwierdzanie obecności na stanowisku pracy przez osoby świadczące pracę zdalnie,
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
  • praca w godzinach nadliczbowych – procedury dopuszczenia i rozliczenia oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej w tym zakresie.