Mariola Niełacna

Posiada ponad 20-letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy na stanowisku starszego inspektora pracy-specjalisty. Oskarżyciel publiczny z ramienia PIP w postępowaniach sądowych. Udzielała porad prawnych w siedzibie Inspekcji Pracy oraz rozpatrywała skargi wnoszone do PIP na pracodawców, podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

Uzyskała specjalizację w zakresie postępowania w sprawach o wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstwa przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową. Ukończyła studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada certyfikat „Personal data protection in administration and business – Data Protection Officer”.

Od wielu lat specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Jest autorką opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy m.in. jako  doradca przedsiębiorców zarówno w bieżących sprawach kadrowo-płacowych jak i ugód i negocjacji pozasądowych. Łączy zagadnienia prawnej ochrony pracy i ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu regulaminów i procedur wewnątrzzakładowych.  

Wykłada prawo pracy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzi szkolenia zawodowe, współpracuje z kancelarią prawną w zakresie szkoleń i webinarów.

Szkolenia archiwalne