Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2023 – nowe przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zastanawiasz się jakie zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z tytułu wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadzania badania trzeźwości pracowników?

  Szkolenie ze zmian w dokumentacji pracowniczej w 2023

  W proponowanym przez nas szkoleniu znajdziesz wszystkie informacje, które musisz wiedzieć na temat dokumentacji pracowniczej po zmianach Kodeksu Pracy w 2023 roku.

  Celem naszego szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących m.in. nowego wzoru umów o pracę, nowej informacji o warunkach zatrudnienia, dokumentów związanych z praca zdalną, kontrolą trzeźwości oraz korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

  Dodatkowo omówione zostaną nowe wnioski składane przez pracownika: wniosek o zmianę warunków zatrudnienia, wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na okres próbny i odpowiedz pracodawcy, wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy, informacja o wykorzystanych dniach pracy zdalnej, itp.

  Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych.

   

  Program szkolenia

  1. Umowa o pracę (umowa na okres próbny) – nowy wzór.

  2. Informacja o warunkach zatrudnienia:

  • zasady przekazywania pracownikom i pobieranie potwierdzeń,
  • przechowywanie dowodów przekazania lub otrzymania drogą mailową,
  • pełna treść z uwzględnieniem zmian,
  • uzupełnienie informacji i informowanie pracowników przy zmianie stanu faktycznego,
  • informacja dla oddelegowanych za granicę,
  • informacja z art. 29 Kodeksu pracy przy pracy zdalnej.

  3. Dokumenty dotyczące pracy zdalnej:

  • zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej – obowiązek czy uprawnienie,
  • indywidualne porozumienie w aktach osobowych,
  • oświadczenia pracownika,
  • polecenie pracodawcy i jego odwołanie,
  • wnioski o pracę zdalną,
  • dokumentacja dotycząca bhp i ochrony danych osobowych oraz ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej,

  4. Dokumenty związane z kontrolą trzeźwości:

  • wprowadzenie kontroli trzeźwości do regulaminu pracy,
  •  inne formy wprowadzenia kontroli w zakładzie,
  • potwierdzenie zapoznania z informacją o wprowadzaniu kontroli,
  • nowa część akt osobowych (część E),
  • wyniki badania/kontroli  trzeźwości w aktach,
  • kara porządkowa,
  • polecenie zaprzestania pracy – odsunięcia od pracy, notatki pracodawcy,
  • oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę.

  5. Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem

  • dokumentacja odbierana drogą mailową,
  • odbieranie wniosków pracownika za pośrednictwem skrzynki mailowej – zasady,
  • odpowiedzi na wnioski wysłane mailem,
  • wniosek o urlop wychowawczy, rodzicielski lub jego części,
  • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy,
  • wniosek o przeliczenie wysokości zasiłku.

  6. Nowe dokumenty (wnioski) składane przez pracownika i odpowiedzi pracodawcy

  • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
  • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • urlop opiekuńczy,
  • wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na okres próbny i odpowiedz pracodawcy,
  • wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia (zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, możliwość awansu) oraz propozycja odpowiedzi pracodawcy,
  •  ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej (hybrydowej i okazjonalnej),
  • potwierdzanie obecności na stanowisku pracy i lista obecności w modelu hybrydowym,
  • zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nowe oświadczenia, forma i tryb.
  • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
  • informacja o wykorzystanych dniach pracy zdalnej,
  • zwolnienie z powodu działania siły wyższej,
  • urlop opiekuńczy,
  • wykazywanie urlopu rodzicielskiego,
  • okresy nieskładkowe.
  • terminy na wprowadzenie zmian,
  • obowiązkowa treść regulaminu pracy,
  • podanie zmian do wiadomości pracowników a pobieranie oświadczeń o zapoznaniu,
  • dokumentacja dotycząca regulaminu w aktach osobowych,
  • terminy i konsekwencje ich niedotrzymania.