Zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2023 – nowe przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 31.05.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Zastanawiasz się jakie zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z tytułu wykonywania pracy zdalnej oraz przeprowadzania badania trzeźwości pracowników?

Szkolenie ze zmian w dokumentacji pracowniczej w 2023

W proponowanym przez nas szkoleniu znajdziesz wszystkie informacje, które musisz wiedzieć na temat dokumentacji pracowniczej po zmianach Kodeksu Pracy w 2023 roku.

Celem naszego szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących m.in. nowego wzoru umów o pracę, nowej informacji o warunkach zatrudnienia, dokumentów związanych z praca zdalną, kontrolą trzeźwości oraz korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Dodatkowo omówione zostaną nowe wnioski składane przez pracownika: wniosek o zmianę warunków zatrudnienia, wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na okres próbny i odpowiedz pracodawcy, wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy, informacja o wykorzystanych dniach pracy zdalnej, itp.

Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych.

 

Program szkolenia

1. Umowa o pracę (umowa na okres próbny) – nowy wzór.

2. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • zasady przekazywania pracownikom i pobieranie potwierdzeń,
 • przechowywanie dowodów przekazania lub otrzymania drogą mailową,
 • pełna treść z uwzględnieniem zmian,
 • uzupełnienie informacji i informowanie pracowników przy zmianie stanu faktycznego,
 • informacja dla oddelegowanych za granicę,
 • informacja z art. 29 Kodeksu pracy przy pracy zdalnej.

3. Dokumenty dotyczące pracy zdalnej:

 • zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej – obowiązek czy uprawnienie,
 • indywidualne porozumienie w aktach osobowych,
 • oświadczenia pracownika,
 • polecenie pracodawcy i jego odwołanie,
 • wnioski o pracę zdalną,
 • dokumentacja dotycząca bhp i ochrony danych osobowych oraz ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej,

4. Dokumenty związane z kontrolą trzeźwości:

 • wprowadzenie kontroli trzeźwości do regulaminu pracy,
 •  inne formy wprowadzenia kontroli w zakładzie,
 • potwierdzenie zapoznania z informacją o wprowadzaniu kontroli,
 • nowa część akt osobowych (część E),
 • wyniki badania/kontroli  trzeźwości w aktach,
 • kara porządkowa,
 • polecenie zaprzestania pracy – odsunięcia od pracy, notatki pracodawcy,
 • oświadczenie o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę.

5. Dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem

 • dokumentacja odbierana drogą mailową,
 • odbieranie wniosków pracownika za pośrednictwem skrzynki mailowej – zasady,
 • odpowiedzi na wnioski wysłane mailem,
 • wniosek o urlop wychowawczy, rodzicielski lub jego części,
 • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy,
 • wniosek o przeliczenie wysokości zasiłku.

6. Nowe dokumenty (wnioski) składane przez pracownika i odpowiedzi pracodawcy

 • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
 • urlop opiekuńczy,
 • wniosek o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na okres próbny i odpowiedz pracodawcy,
 • wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia (zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, możliwość awansu) oraz propozycja odpowiedzi pracodawcy,
 •  ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej (hybrydowej i okazjonalnej),
 • potwierdzanie obecności na stanowisku pracy i lista obecności w modelu hybrydowym,
 • zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia nowe oświadczenia, forma i tryb.
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
 • informacja o wykorzystanych dniach pracy zdalnej,
 • zwolnienie z powodu działania siły wyższej,
 • urlop opiekuńczy,
 • wykazywanie urlopu rodzicielskiego,
 • okresy nieskładkowe.
 • terminy na wprowadzenie zmian,
 • obowiązkowa treść regulaminu pracy,
 • podanie zmian do wiadomości pracowników a pobieranie oświadczeń o zapoznaniu,
 • dokumentacja dotycząca regulaminu w aktach osobowych,
 • terminy i konsekwencje ich niedotrzymania.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody