Umowy o pracę w 2023 roku – nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy po zmianach Kodeksu Pracy – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 16.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Zapraszamy do skorzystania z naszego pełnowymiarowego szkolenia online dotyczącego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy po zmianach Kodeksu Pracy w 2023 roku.

Podczas szkolenia uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wyglądają ogólne zasady dotyczące nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, sporządzania i rozwiązywania umów na okres próbny, zasad zawierania umów na czas określony, umów na zastępstwo oraz umów na czas nieokreślony po zmianach w 2023 roku.

 

Program szkolenia

1. Ogólne zasady dotyczące nawiązywania stosunku pracy:

 • termin zawarcia umowy i obowiązki pracodawcy,
 • pojęcie dopuszczenia do pracy a potwierdzenie ustaleń warunków umowy,
 • aneksy i wydłużanie umów,
 • obowiązkowa treść umowy o pracę (rodzaj pracy; miejsce lub miejsca wykonywania pracy; wynagrodzenie; wymiar czasu pracy; dzień rozpoczęcia pracy),

2. Ogólne zasady dotyczące rozwiązywania stosunku pracy:

 • okresy wypowiedzeń,
 • skrócone okresy wypowiedzeń – zasady,
 • terminy zastosowania rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
 • forma oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem,
 • prawidłowa konstrukcja przyczyny wypowiedzenia umowy oraz jej rozwiązania bez wypowiedzenia,
 • pouczenie i konsekwencje jego niewskazania,
 • doręczanie oświadczeń i potwierdzanie zapoznania pracownika z treścią oświadczenia,
 • ochrona przez rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy,
 • najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie rozwiązywania stosunku pracy.

3. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy  na okres próbny:

 • ustalenie długości jej trwania,
 • niedotrzymanie postanowień w zakresie zawarcia umowy na czas określony,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny,
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny,
 • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy na okres próbny albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę.

4. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy  na czas określony:

 • ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony,
 • uwzględnianie limitów 33 miesięcy i 3 umów przy ponownym zatrudnieniu,
 • obowiązek powiadamiania PIP w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 33 miesiące,
 • aneksowanie umowy i zmiana jej warunków,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony,
 • obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy po 26.04.2023r.,
 • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (dopuszczalność złożenia wniosku, forma wniosku, procedura udzielania odpowiedzi przez pracodawcę, konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi).

5. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy na zastępstwo:

 • długość trwania umowy,
 • limitowanie oraz ponawianie umowy na zastępstwo,
 • rodzaj pracy i wynagrodzenie pracownika zastępującego,
 • podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej z punktu widzenia ochrony danych osobowych,
 • ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy,
 • konieczność uzasadniania wypowiedzenia,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo.

6. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy na czas nieokreślony:

 • zmiany warunków umowy na pomocy porozumienia,
 • zmiana umowy z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony.

7. Odpowiedzi na pytania – panel dyskusyjny.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody