Umowy o pracę w 2023 roku - nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy po zmianach Kodeksu Pracy - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Zapraszamy do skorzystania z naszego pełnowymiarowego szkolenia online dotyczącego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy po zmianach Kodeksu Pracy w 2023 roku.

  Podczas szkolenia uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wyglądają ogólne zasady dotyczące nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, sporządzania i rozwiązywania umów na okres próbny, zasad zawierania umów na czas określony, umów na zastępstwo oraz umów na czas nieokreślony po zmianach w 2023 roku.

   

  Program szkolenia

  1. Ogólne zasady dotyczące nawiązywania stosunku pracy:

  • termin zawarcia umowy i obowiązki pracodawcy,
  • pojęcie dopuszczenia do pracy a potwierdzenie ustaleń warunków umowy,
  • aneksy i wydłużanie umów,
  • obowiązkowa treść umowy o pracę (rodzaj pracy; miejsce lub miejsca wykonywania pracy; wynagrodzenie; wymiar czasu pracy; dzień rozpoczęcia pracy),

  2. Ogólne zasady dotyczące rozwiązywania stosunku pracy:

  • okresy wypowiedzeń,
  • skrócone okresy wypowiedzeń – zasady,
  • terminy zastosowania rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
  • forma oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem,
  • prawidłowa konstrukcja przyczyny wypowiedzenia umowy oraz jej rozwiązania bez wypowiedzenia,
  • pouczenie i konsekwencje jego niewskazania,
  • doręczanie oświadczeń i potwierdzanie zapoznania pracownika z treścią oświadczenia,
  • ochrona przez rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy,
  • najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie rozwiązywania stosunku pracy.

  3. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy  na okres próbny:

  • ustalenie długości jej trwania,
  • niedotrzymanie postanowień w zakresie zawarcia umowy na czas określony,
  • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny,
  • uzasadnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny,
  • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy na okres próbny albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę.

  4. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy  na czas określony:

  • ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony,
  • uwzględnianie limitów 33 miesięcy i 3 umów przy ponownym zatrudnieniu,
  • obowiązek powiadamiania PIP w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 33 miesiące,
  • aneksowanie umowy i zmiana jej warunków,
  • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony,
  • obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy po 26.04.2023r.,
  • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (dopuszczalność złożenia wniosku, forma wniosku, procedura udzielania odpowiedzi przez pracodawcę, konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi).

  5. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy na zastępstwo:

  • długość trwania umowy,
  • limitowanie oraz ponawianie umowy na zastępstwo,
  • rodzaj pracy i wynagrodzenie pracownika zastępującego,
  • podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej z punktu widzenia ochrony danych osobowych,
  • ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy,
  • konieczność uzasadniania wypowiedzenia,
  • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo.

  6. Sporządzanie i rozwiązywanie umowy na czas nieokreślony:

  • zmiany warunków umowy na pomocy porozumienia,
  • zmiana umowy z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony,
  • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony.

  7. Odpowiedzi na pytania – panel dyskusyjny.