Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - o czym należy pamiętać? - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 03.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

189 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy często jest koniecznością. Zwłaszcza, gdy to pracodawca z określonych powodów wypowiada pracownikowi umowę o pracę i obawia się, że pracownik będzie np. próbował wynieść poufne dane. Może się też zdarzyć, że pracownik w okresie wypowiedzenia nie będzie sumiennie wykonywał swoich obowiązków. W związku z czym, jego dalsze przychodzenie do biura może być niezasadne.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, w tym do działów kadr.

Podczas szkolenia zostanie omówione w jaki sposób prawidłowo korzystać z instytucji zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie obliczania wynagrodzenia pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy oraz jak do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ma się urlop wypoczynkowy pracownika. Zostanie także omówiona kwestia zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w przypadku upadłości, likwidacji pracodawcy oraz innych przyczyn niedotyczących pracownika.

Program szkolenia

CZEGO DOWIESZ SIĘ ZE SZKOLENIA – KORZYŚCI

 • Jakie są warunki zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jakie obowiązki ma pracodawca względem pracownika przy zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Czy można odwołać zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

1. Dopuszczalność świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu w praktyce.

2. Zakaz konkurencji podczas trwania stosunku pracy.

3. Zakaz konkurencji po zakończeniu stosunku pracy.

4. Formułowanie umów/postanowień o zakazie konkurencji w świetle wprowadzenia do kodeksu pracy art. 26 [1]:

 • zapisy, których nie należy wprowadzać, by nie narazić się na ich sprzeczność z kodeksem pracy.

5. Inne ważne kwestie związane z możliwością wykonywania przez pracownika pracy na rzecz innego podmiotu:

 • wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu a nadużycie przez pracownika prawa podmiotowego;
 • zasadność pozyskiwania przez pracodawcę od pracownika informacji o wykonywaniu pracy na rzecz innego podmiotu;
 • wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu a rozwiązanie umowy o pracę z tym związane;
 • urlop wypoczynkowy a świadczenie pracy na rzecz innego podmiotu.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody