Umowy cywilnoprawne w 2023 roku – najważniejsze zmiany – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 08.11.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na umowę zlecenie jak i innych różnych stosunków prawnych, regulacje umów oraz kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.

Formy zatrudnienia – poznaj najpopularniejsze umowy cywilnoprawne oraz zasady prawidłowego sporządzania ze szkoleniami Verte

Zawarcie umowy zlecenia lub umowy o wykonanie dzieła tak samo jak umowy o pracę obwarowane jest szeregiem zasad. W tym przypadku określane są one jednak przez przepisy kodeksu cywilnego, a nie przepisy kodeksu pracy. Pracodawca zawiera umowę cywilnoprawną z osobą fizyczną lub inną firmą (umowa B2B). Jeśli planujesz zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło, warto zadbać o to, aby pracownicy z działu kadr i płac dobrze znali zasady zatrudnienia, podobnie w przypadku umowy zlecenia czy B2B. Wiedzę na temat tego rodzaju umowy zapewnić im mogą kompleksowe szkolenia organizowane przez naszą firmę.

Zasady zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych – jakie są prawa i obowiązki pracodawcy?

Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych w 2023 roku, tj. umowy o wykonanie dzieła czy zawarcie umowy zlecenia. Uczestnicy poznają zasady tworzenia umowy prawa cywilnego, minimalizując tym samym ryzyko uznania ich przez PIP za nawiązanie stosunku pracy umową cywilnoprawną. Zapisz się na nasze szkolenia i poznaj wszystkie przepisy dotyczące zlecenia oraz innych rodzajów umów.

Sprawdź również nasze inne szkolenia: szkolenia kadrowo płacowe, szkolenia z czasu pracy czy z prawa pracy.

Program szkolenia

1. Umowy cywilnoprawne – Rodzaje i charakterystyka umowy

 • Umowa zlecenia – co nowego?, jak ją prawidłowo napisać minimalizując tym samym ryzyko uznania ich przez PIP za umowy o charakterze umów o pracę?
 • Umowa o dzieło – zmiany w 2023 roku, minimalizując tym samym ryzyko uznania ich przez ZUS za umowy o charakterze umów zlecenia?
 • Umowy i kontrakty handlowe z uwzględnieniem najnowszych zmian.

2. Ubezpieczenia zleceniobiorców w 2023 roku:

 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
 • Umowa zlecenia z pracownikiem innej firmy.
 • Umowa zlecenia z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
 • Umowa zlecenia z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
 • Umowa zlecenia z emerytem/ rencistą.
 • Umowa zlecenia z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
 • Umowa zlecenia z osobą uczącą się do 26 roku życia.
 • Umowa zlecenia dla członka Rady Nadzorczej.
 • Umowa zlecenia z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:

 • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem.
 • Umowa o dzieło z pozostałymi osobami.

4. Umowy zlecenia – składki i podatek – rozliczanie składek na ubezpieczenie itp.

 • Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia.
 • Konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących umowy zlecenia
 • Konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy jak 1 miesiąc?
 • Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem najnowszych zmian – oskładkowanie umowy zlecenia
 • Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
 • Zryczałtowany podatek od przychodów.
 • Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku.
 • Ustalanie wysokości składki na PPK.

5. Umowy o dzieło w 2023 roku – rozliczanie:

 • Zaliczka na podatek dochodowy.
 • Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
 • Limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
 • Zryczałtowany podatek od przychodów.

6. Umowa b2b:

 • Jakie dokumenty uzyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy?
 • Jakie elementy powinna zawierać dobra umowa?
 • Jakich błędów w umowach się wystrzegać?
 • Jakie terminy płatności można stosować w umowach?
 • Jak określić w umowie jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
 • Jak wprowadzić do umowy zaawansowane klauzule bezpieczeństwa?
 • Kiedy zapisy w umowie są niezgodne z prawem?
 • Jak renegocjować warunki kontraktu?
 • Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
 • Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?

7. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

8. Umowy cywilnoprawne – Potrącenia

9. ZFŚS a zleceniobiorcy.

10. Warsztat tworzenia umów – jak stworzyć dobrą umowę:

 • Umowa zlecenie.
 • Umowa o dzieło.
 • Prosta umowa b2b.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody