Małgorzata Machaj

Audytor z zakresu prawa pracy i jakości. Dr n. o zdr., absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni praktyk, doświadczenie zawodowe zdobyła w firmach o profilu produkcyjnym, usługach, służbie zdrowia w działach kadrowo-płacowych i jakościowych na stanowiskach menedżerskich. Od 2017 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. W swojej codziennej pracy zajmuje się szkoleniami oraz przeprowadzaniem audytów. Posiada uprawnienia audytora ISO 9001, 14001, 45001, IFS, BRC, GMP/GHP/HACCAP. Posiada certyfikat konsultanta InsightsDicovery, Facet 5. Na przestrzeni ostatnich 20 lat przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleniowych, w większości związanych z prawem pracy, wynagrodzeniami, rozliczaniem czasu pracy, zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością i jakością. Prowadzi również wykłady na uczelniach wyższych – studia MBA, podyplomowe, magisterskie. Autor opracowań naukowych, artykułów z zakresu prawa pracy, ekonomii zatrudniania, systemów zarządzania jakością. Aktywnie zajmuje się tematem niepełnosprawności wprowadzając innowacyjne rozwiązania dla pracodawców przynoszące wymierne korzyści ekonomiczne dla zakładów pracy.

Szkolenia aktualne