Nowe obowiązki podmiotów leczniczych - zmiany w Ustawie o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 25.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami wprowadzonymi przez ustawę
 • przedstawienie terminów i kryteriów zmian dotyczących jakości w ochronie zdrowia,
 • poznanie minimalnych wymogów funkcjonowania podmiotów udzielających świadczeń z funduszy NFZ – autoryzacji oraz dobrowolności przystępowania do akredytacji
 • poznanie przez uczestników  zasad udzielania autoryzacji oraz akredytacji podmiotu leczniczego.

Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie aktualnej wiedzy na temat nowych przepisów
 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych na nowej ustawie
 • wskazówki jak przygotować się do uzyskania akredytacji i autoryzacji;
 • informacje jak prawidłowo stworzyć i prowadzić wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem
 • możliwość zadawania pytań – sesja Q&A

Program szkolenia

1. Prawne regulacje zarządzania jakością w ochronie zdrowia

 • obecny stan prawny

2. Autoryzacja

 • co to jest autoryzacja i jakie podmioty lecznicze będą zobowiązane ją posiadać
 • na jaki okres będzie wydawana autoryzacja
 • co to jest podmiot wnioskujący, wizyty autoryzacyjne
 • wnioski o autoryzację – treść wniosku, wydawanie lub odmowa wniosku, termin rozpatrzenia
 • wizyty autoryzacyjne – upoważniania, protokół z wizyty
 • co to jest autoryzacja warunkowa?; odwołania od odmowy
 • okres karencji w przypadku odmowy wydania autoryzacji lub cofnięcia autoryzacji

3. „Wewnętrzny system” zarządzania jakością i bezpieczeństwem (WSZJiB)

 • co kryje się pod pojęciem „wewnętrzny system”
 • obowiązek sprawozdawczy
 • zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych
 • udowodnienie skuteczności sprawnego działania wewnętrznego systemu na podstawie wyników badań i opinii pacjentów
 • identyfikacja obszarów do poprawy jakości
 • kryteria oraz metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem
 • monitorowanie zdarzeń niepożądanych
 • obligatoryjne szkolenia personelu
 • dokumentacja ISO, dokumenty akredytacyjne a WSZJiB

4. Jakość i bezpieczeństwo w ochronie zdrowia – wskaźniki jakościowe.

 • zespół do opracowania rekomendacji w zakresie wskaźników jakości opieki zdrowotnej
 • kliniczny wskaźnik jakości opieki zdrowotnej
 • konsumencki wskaźnik jakości w opiece zdrowotnej (tzw. wskaźnik pacjenta)
 • zarządczy wskaźnik jakości opieki zdrowotnej

5. Akredytacja podmiotu leczniczego

 • przeprowadzania procedury oceniającej podmiotu wnioskującego o akredytację
 • potwierdzenie przez podmiot prowadzący działalność leczniczą standardów akredytacyjnych
 • zasady wydawania akredytacji oraz okres, na który jest wydawana. Obowiązek informowania o wydaniu, cofnięciu lub odnowie udzielenia akredytacji
 • standardy akredytacyjne – podział względem rodzaju działalności, zakresu świadczeń
 • wymogi spełnienia standardu akredytacyjnego – opisy wymagań, sposób oceny skali punktowej oraz przypisanej wagi. Minimalne warunki udzielania akredytacji
 • wymóg spełniania obligatoryjnych standardów – a warunek udzielenia akredytacji
 • okres przejścia ze starego systemu oceny na nowy system akredytacyjny
 • system monitorowania Wniosków o Udzielenia Akredytacji
 • wybór i uprawniania wizytatora
 • raport z wizyty, udzielenia lub odmowa udzielenia akredytacji; możliwości odwołania do Rady Akredytacyjnej

6. Rada Akredytacyjna i wizytatorzy

 • zadania, powołania członków, skład, kadencja Rady Akredytacyjnej
 • kto może zostać wizytatorem – postępowanie kwalifikacyjne, wymogi egzaminacyjne, przebieg naboru

7. Rejestry medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

8. Rejestry medyczne

 • Rejestr medyczne w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

9. Zdarzenia medyczne i system kompensacyjny

 • ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw
 • Fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych

10. Pytania uczestników.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody