Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie, dotacje, rozliczanie deklaracji PFRON, identyfikacja najczęściej występujących błędów. Warsztaty praktyczne – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 20.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • przygotowanie osób pracujących w działach kadr, płac, księgowości do prawidłowego zatrudniania i rozliczania osób z niepełnosprawnością
 • nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego udzielania uprawnień OzN
 • nabycie umiejętności prawidłowego rozróżniania grupy, stopnia niepełnosprawności
 • nabycie umiejętności rozróżniania schorzeń szczególnych i specjalnych mających wpływ na finanse firmy

Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie aktualnej wiedzy na temat przepisów
 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych o ustawę
 • informacje gdzie i jak prawidłowo wypełniać i wnioski o dofinansowania o dotacje
 • możliwość zadawania pytań – sesja Q&A

Bonus dodatkowy:

 • możliwość przeprowadzenia wstępnego audytu celem sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej z 5 lat wstecz

Program szkolenia

1. Uporządkowanie podstawowych definicji dotyczących OzN.

 • Instytucje orzecznicze w Polsce i wpływ rodzaju orzeczeń u pracodawcy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
 • Rodzaje orzeczeń: stopień niepełnosprawności, schorzenia szczególne, schorzenia specjalne – wpływ na wysokość wpłat do PFRON oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Zagadnienia dotyczące przedłużania, daty składania orzeczeń do pracodawcy

2. Uprawnienia osób niepełnosprawnych

 • Czas pracy
 • Zatrudnianie w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta
 • Dodatkowe przywileje: przerwa w pracy, dodatkowy urlop, turnus rehabilitacyjny, zwolnienie na specjalistyczne badania

3. Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

 • Konsekwencje niespełnienia wymogu obowiązkowego zatrudnienia 6% pracowników z niepełnosprawnością
 • Obowiązkowe wpłaty do PFRON
 • Obowiązkowe deklaracje składane do PFRON (warsztat – wypełnianie przykładowych deklaracji)
 • Możliwości obniżenia wpłacanej składki do PFRON i korekty do 5 lat wstecz
 • Możliwość obniżenia wpłat dzięki fakturom od firm outsourcingowych zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

4. Ekonomiczne aspekty zatrudnia osób niepełnosprawnych

 • Praktyczne omówienie aspektów opłacalności zatrudniania osób z różnym rodzajem orzeczeń (lekki, umiarkowany, znaczny)
 • Firma odpowiedzialna społecznie – Corporate Social Responsibility and Disability także jako element Raportowania ESG

5. Dofinansowania z PFRON i Funduszu Pracy

 • Omówienie procesu dofinansowań (warsztat – wypełnianie deklaracji o dofinansowanie)
 • Wskazanie zakresu, możliwości i opłacalności dofinansowań
 • Dotacje do: wynagrodzeń, stanowisk pracy, sprzętu

6. Przedstawienie opinii: Państwowej Inspekcji Pracy, orzecznictwo Sądu, PFRON.

7. Ostatnia godzina szkolenia odbywa się w formie konsultacji z prowadzącą – uczestnicy będą mieli możliwość zadania pytań i omówienia indywidualnych przypadków z zakresu przedstawianego tematu.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody