Czas pracy w podmiotach medycznych - warsztaty - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 17.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Szkolenie ma na celu uporządkowanie, podniesienie wiedzy i kompetencji uczestników. Jest prowadzone w formule wykładów z praktycznymi warsztatami planowania i rozliczania czasu pracy. Zostanie omówiona m.in.: tematyka normy, wymiaru czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, obowiązkowe odpoczynki, praca w godzinach nadliczbowych, nocnych, w soboty, niedziele i święta oraz dodatki za pracę.

Specyfika szkolenia uwzględni warsztaty z planowania i rozliczania czasu pracy, tworzenia harmonogramów pracy (grafików) oraz rozliczanie delegacji.

Program szkolenia

1. Czas pracy – informacje ogólne

 • podstawy prawne z Kodeksu pracy i Ustawy o działalności leczniczej.
 • definicje dotyczące czasu pracy
 • kogo dotyczą zapisy ustawy o działalności leczniczej

2. Normy i wymiar czasu pracy

 • czas pracy pracowników medycznych
 • czas pracy dla personelu administracyjno-gospodarczego
 • czas pracy osób z niepełnosprawnością (przywileje tych pracowników i obowiązki pracodawcy)

3. Obligatoryjne okresy odpoczynku – dobowe, tygodniowe dla umów o pracę, umów cywilno-prawnych i kontraktów gospodarczych.

4. Systemy i rozkłady czasu pracy występujące w podmiocie leczniczym:

 • podstawowy system czasu pracy
 • równoważny system czasu pracy

5. Okresy rozliczeniowe

 • wpływ okresu rozliczeniowego na finanse podmiotu leczniczego (warsztat – praktyczne rozliczenie na przykładzie z 2024 roku)
 • możliwość stosowania 1, 3, 6, 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych?

6. Praca w godzinach nadliczbowych

 • dodatek za pracę zmianową
 • kiedy występują godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – dodatek 50% i 100%
 • zasady dobrowolnego odbioru nadgodzin przez pracownika, nakaz odbioru przez pracodawcę, zapłata za nadgodziny,
 • limity godzin – dobowe, średniotygodniowe, roczne
 • rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych (czas wolny czy wynagrodzenie)

7. Dodatki za pracę

 • dodatek za pracę w porze nocnej i święta
 • naliczanie dodatków dla pracowników niemedycznych
 • rekompensata za pracę w „wolne soboty
 • dla zespołów ratownictwa medycznego
 • ograniczenia pracy w niedziele i święta

8. Dyżur zgodnie z Kodeksem pracy, dyżur z Ustawy o działalności leczniczej

 • powierzenie wykonywania i zasady wynagradzania dyżuru medycznego UoDJ
 • dyżur zgodnie z Kodeksem pracy

9. Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń na podstawie art. 98 UoDL.

10. Warsztaty z planowania i rozliczania czasu pracy (możliwość przeprowadzenia na materiałach przekazanych od uczestników).

11. Rozliczanie delegacji.

Omówienie przepisów rozliczania delegacji na podstawie Rozporządzenia MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 • rozliczenie kosztów przejazdu
 • inne niezbędne wydatki związane z podróżą
 • podróż krajowa, a podróż zagraniczna (rozliczanie, obliczanie czasu pracy)

12. Pytania uczestników – sesja Q&A

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody