Zatrudnianie młodocianych w praktyce - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Przygotowanie zawodowe młodocianych w praktyce:

  • formy przygotowania zawodowego
  • zasady nawiązywania stosunku pracy z młodocianym – przepisy szczególne
  • omawianie przykładowej treści umowy
  • medycyna pracy w przypadku młodocianych
  • informacja o ryzyku zawodowym oraz szkolenia z zakresu bhp
  • rozwiązywanie umów o pracę w przypadku pracownika młodocianego

  2. Obowiązki pracodawcy i pracownika młodocianego.

  3. Czas pracy młodocianego:

  • normy, wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego
  • zasady udzielania urlopów wypoczynkowych i bezpłatnych oraz wymiar urlopowy pracownika młodocianego

  4. Wynagrodzenie pracowników młodocianych:

  • wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia
  • odprowadzanie podatków oraz składek ZUS w przypadku pracowników młodocianych
  • wynagrodzenie za czas nauki w praktyce

  5. Dokumentowanie zatrudnienia młodocianych:

  • zawiadomienie urzędu o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  • karty ewidencji czasu pracy
  • akta osobowe pracownika młodocianego
  • wydawanie świadectwa pracy młodocianemu pracownikowi

  6. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, przy wykonywaniu prac lekkich lub umowy zlecenia.

  7. Konsultacje z prelegentem.