RODO w kadrach w 2023 roku – zasady przetwarzania danych osobowych w działach kadr i działach HR - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Jak po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2023 roku zmieniły się przepisy RODO w kadrach? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Wszystkiego możesz dowiedzieć się na organizowanych szkoleniach RODO dla firm i osób prywatnych organizowanych przez nasze centrum szkoleniowe. Zapisz się na nasze szkolenie RODO od podstaw dla działów kadr oraz HR i bądź na bieżąco ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych.

  Czym jest RODO i dane osobowe? Jakie obowiązki spoczywają na organizacji? – podstaw na kurs ochrony danych od Verte

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest dokumentem określającym ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Europie. Każda organizacja musi mieć swój własny system ochrony danych osobowych, a jego naruszenie może wiązać się z dotkliwymi karami. Powoduje to, że dane osobowe klientów czy pracowników to temat, który przysparza firmom wielu problemów.

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), administrator ma nie tylko obowiązek przestrzegania przepisów, ale także konieczność udokumentowania i potwierdzenia przestrzegania tych przepisów. Innymi słowy, administrator powinien być w stanie udowodnić, że przetwarzanie danych w jego organizacji jest zgodne z prawem, uczciwe i transparentne.

  RODO nakłada zatem na administratorów (organizacje) obowiązek wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Administratorzy muszą wykazać, że przestrzegają RODO, uwzględniając ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

  RODO nie precyzuje konkretnych rozwiązań, które należy wdrożyć w celu zabezpieczenia danych osobowych, a jedynie konkretne cele.

  Szkolenie RODO od podstaw – kluczowe, by uniknąć naruszenia ochrony danych

  Obowiązek ochrony danych osobowych spoczywa na każdym pracowniku. Przede wszystkim jednak zagadnienie ochrony danych dotyczy działów kadr i HR, które na co dzień pracują z danymi osobowymi pracowników. Aby mieć pewność, że działach tych nie dochodzi do naruszenia przepisów RODO, koniecznie należy zadbać o prawidłowe przeszkolenie pracowników z przepisów RODO.

  Jeśli szukasz szkoleń specjalistycznych z RODO dla siebie lub dla swoich pracowników na pewno zainteresuje Cię nasze praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych. Nasze praktyczne szkolenia z RODO to podstawa jeśli chcesz w odpowiedni sposób stosować przepisy RODO.

  Szkolenie z ochrony danych osobowych online w działach HR i Kadrach 2023

  Podczas proponowanego 4-godzinnego praktycznego szkolenia RODO online, prowadząca spotkanie inspektor RODO szczegółowo omówi jak po nowelizacji Prawa Pracy w 2023 roku powinniśmy stosować się do zasad przetwarzania danych osobowych w działach HR oraz działach kadr. Omówione zostaną podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kadrach, proces rekrutacji, zmiany w procesie zatrudniania, zmiany w regulaminie pracy, zasady przetwarzania wizerunku pracownika, uprawnienia osób, których dane dotyczą (w tym prawo dostępu pracownika do jego dokumentów kadrowych, płacowych i księgowych).

  Każdy kurs RODO online kończy się konsultacją z prelegentem, która jeszcze mocniej pozwala zgłębić tematykę ochrony danych.

  Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

  Program szkolenia

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych w HR i kadrach.

  2. Podstawy prawne przetwarzania danych w kadrach.

  3. Rekrutacja:

  • Zakres pozyskiwanych danych w procesie rekrutacji,
  • Zgoda na przetwarzanie danych – kiedy jest konieczna?, jak ją zrobić?
  • Weryfikowanie informacji podanych przez kandydata do pracy.

  4. Zatrudnienie:

  • Kwestionariusze osobowe –omówienie,
  • Dokumentacja pracownicza – jakie dane gromadzić, a których należy unikać,
  • Badania okresowe, a ochrona danych osobowych,
  • Pakiety medyczne i karty sportowe,
  • Publikacja danych o pracownikach (m.in. wizerunku) w Internecie i Intranecie – na jakich zasadach publikujemy dane,
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady przetwarzania danych w ZFŚS,
  • Firmy szkoleniowe, a udostępnianie danych osobowych pracowników,
  • Podróże służbowe – zasady udostępniania danych pracowników hotelom i biurom podróży.

  5. Zmiany w Regulaminie Pracy – monitoring poczty elektronicznej i Internetu.

  6. Zasady przetwarzania wizerunku pracownika.

  7. Minimalizacja danych kadrowych:

  • Kandydata do pracy.
  • Pracownika;

  8. Obowiązek informacyjny:

  • Wobec kandydata do pracy
  • Wobec pracownika

  9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą w tym prawo dostępu pracownika do jego dokumentów kadrowych, płacowych i księgowych.

  10. Konsultacje z prelegentem.