RODO w kadrach w 2024 roku – zasady przetwarzania danych osobowych w działach kadr i działach HR - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Ostatnie miejsca

Terminy szkolenia:

 • 03.07.2024r. godz. 10.00.
 • 21.08.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Jak po nowelizacji Kodeksu Pracy w 2023 roku zmieniły się przepisy RODO w kadrach? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Wszystkiego możesz dowiedzieć się na organizowanych szkoleniach RODO dla firm i osób prywatnych organizowanych przez nasze centrum szkoleniowe. Zapisz się na nasze szkolenie RODO od podstaw dla działów kadr oraz HR i bądź na bieżąco ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych.

Czym jest RODO i dane osobowe? Jakie obowiązki spoczywają na organizacji? – podstaw na kurs ochrony danych od Verte

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) jest dokumentem określającym ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Europie. Każda organizacja musi mieć swój własny system ochrony danych osobowych, a jego naruszenie może wiązać się z dotkliwymi karami. Powoduje to, że dane osobowe klientów czy pracowników to temat, który przysparza firmom wielu problemów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), administrator ma nie tylko obowiązek przestrzegania przepisów, ale także konieczność udokumentowania i potwierdzenia przestrzegania tych przepisów. Innymi słowy, administrator powinien być w stanie udowodnić, że przetwarzanie danych w jego organizacji jest zgodne z prawem, uczciwe i transparentne.

RODO nakłada zatem na administratorów (organizacje) obowiązek wprowadzenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych. Administratorzy muszą wykazać, że przestrzegają RODO, uwzględniając ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

RODO nie precyzuje konkretnych rozwiązań, które należy wdrożyć w celu zabezpieczenia danych osobowych, a jedynie konkretne cele.

Szkolenie RODO od podstaw – kluczowe, by uniknąć naruszenia ochrony danych

Obowiązek ochrony danych osobowych spoczywa na każdym pracowniku. Przede wszystkim jednak zagadnienie ochrony danych dotyczy działów kadr i HR, które na co dzień pracują z danymi osobowymi pracowników. Aby mieć pewność, że działach tych nie dochodzi do naruszenia przepisów RODO, koniecznie należy zadbać o prawidłowe przeszkolenie pracowników z przepisów RODO.

Jeśli szukasz szkoleń specjalistycznych z RODO dla siebie lub dla swoich pracowników na pewno zainteresuje Cię nasze praktyczne szkolenie z ochrony danych osobowych. Nasze praktyczne szkolenia z RODO to podstawa jeśli chcesz w odpowiedni sposób stosować przepisy RODO.

Szkolenie z ochrony danych osobowych online w działach HR i Kadrach 2024

Podczas proponowanego 4-godzinnego praktycznego szkolenia RODO online, prowadząca spotkanie inspektor RODO szczegółowo omówi jak po nowelizacji Prawa Pracy w 2023 roku powinniśmy stosować się do zasad przetwarzania danych osobowych w działach HR oraz działach kadr. Omówione zostaną podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kadrach, proces rekrutacji, zmiany w procesie zatrudniania, zmiany w regulaminie pracy, zasady przetwarzania wizerunku pracownika, uprawnienia osób, których dane dotyczą (w tym prawo dostępu pracownika do jego dokumentów kadrowych, płacowych i księgowych).

Każdy kurs RODO online kończy się konsultacją z prelegentem, która jeszcze mocniej pozwala zgłębić tematykę ochrony danych.

Sprawdź również nasze szkolenia z prawa pracy dla firm.

Program szkolenia

1. Zasady przetwarzania danych osobowych w HR i kadrach.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych w kadrach.

3. Rekrutacja:

 • Zakres pozyskiwanych danych w procesie rekrutacji,
 • Zgoda na przetwarzanie danych – kiedy jest konieczna?, jak ją zrobić?
 • Weryfikowanie informacji podanych przez kandydata do pracy.

4. Zatrudnienie:

 • Kwestionariusze osobowe –omówienie,
 • Dokumentacja pracownicza – jakie dane gromadzić, a których należy unikać,
 • Badania okresowe, a ochrona danych osobowych,
 • Pakiety medyczne i karty sportowe,
 • Publikacja danych o pracownikach (m.in. wizerunku) w Internecie i Intranecie – na jakich zasadach publikujemy dane,
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady przetwarzania danych w ZFŚS,
 • Firmy szkoleniowe, a udostępnianie danych osobowych pracowników,
 • Podróże służbowe – zasady udostępniania danych pracowników hotelom i biurom podróży.

5. Zmiany w Regulaminie Pracy – monitoring poczty elektronicznej i Internetu.

6. Zasady przetwarzania wizerunku pracownika.

7. Minimalizacja danych kadrowych:

 • Kandydata do pracy.
 • Pracownika;

8. Obowiązek informacyjny:

 • Wobec kandydata do pracy
 • Wobec pracownika

9. Uprawnienia osób, których dane dotyczą w tym prawo dostępu pracownika do jego dokumentów kadrowych, płacowych i księgowych.

10. Konsultacje z prelegentem.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody