BHP – obowiązki pracodawcy – pytania i odpowiedzi - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. W której części akt osobowych A,B,C przechowujemy orzeczenie  lekarskie ?

  2. W aktach osobowych – oryginał czy kopia orzeczenia lekarskiego?

  3. Czy musimy przechowywać w aktach osobowych skierowania na badania lekarskie?

  4. Co powinno zawierać skierowanie na badanie lekarskie?

  5. Różnice pomiędzy skierowaniem dla kandydata do pracy a pracownika.

  6. Jak długo jest ważne skierowanie na badania lekarskie?

  7. Jak często należy kierować pracownika na badania lekarskie?

  8. Czy pracodawca z własnej woli może skierować pracownika na badania kontrolne?

  9. Kiedy należy przeprowadzić badania lekarskie wstępne?

  10. Czy po urlopie macierzyńskim , rodzicielskim, wychowawczym należy skierować pracownika na badania lekarskie?

  11. W jakim terminie należy wystawić skierowanie na badania lekarskie?

  12. Czy w aktach osobowych nadajemy jedną numerację dla zaświadczenia i orzeczenia czy oddzielnie?

  13. Badania lekarskie a urlop wypoczynkowy po długotrwałej nieobecności pracownika w pracy.

  14. Czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne przed podpisaniem umowy o pracę?

  15. Kto jest uprawniony do przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego?

  16. Czy instruktaż stanowiskowy przeprowadza się tylko podczas przy podjęciu pracy?

  17. Czy pracodawca może instruktaż stanowiskowy przeprowadzić w terminie 7 dni od zatrudnienia pracownika?

  18. W jakim terminie pracodawca musi przeprowadzić szkolenie okresowe od szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego?

  19. Jak często należy przeprowadzać szkolenia okresowe?

  20. Szkolenia bhp w okresie pandemii – uprawnienia pracodawcy.

  21. Kiedy należy zapoznać pracownika z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy?

  22.Jak często pracodawca jest zobowiązany zapoznawać pracownika z oceną ryzyka zawodowego?

  23. Odzież ochronna czy odzież robocza na stanowisku pracy – obowiązki pracodawcy.

  24. Kiedy pracodawca może prać odzież roboczą pracownika a kiedy wypłacić ekwiwalent?

  25. Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej – co należy wziąć pod uwagę?