Świadectwa pracy 2024 – zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy po zmianach 2023, nowy wzór – szkolenie online

 • Gorący temat
 • Szkolenie trwające 1,5h

Terminy szkolenia:

 • 25.04.2024r. godz. 8.30.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie  może wiązać się z licznymi błędami. 23 maja 2023 r. Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wniosło nowy wzór przygotowywania świadectw. Dowiedz się jak przygotować świadectwo pracy po wygaśnięciu stosunku pracy ze szkoleniami Centrum Verte.

Czym jest świadectwo pracy – Obowiązki i uprawnienia pracodawcy według nowego wzoru

Zmiany w świadectwie pracy po zakończeniu umowy niosą za sobą dodatkowe obowiązki dla osób prowadzących firmę. Wiąże się z tym konieczność zawarcia większej ilości informacji.  Informacje w nowym świadectwie pracy to:

 • wykorzystania limitu dni zwolnienia od pracy z powodu nadzwyczajnych pilnych spraw rodzinnych (ograniczona do 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym),
 • wykorzystania limitu dni urlopu opiekuńczego, który przysługuje w celu zapewnienia opieki lub wsparcia członka rodziny.
 • Liczba dni, w ciągu których pracownik wykonywał okazjonalną pracę zdalną. 

Pamiętajmy, że te informacje zawarte w świadectwie pracy są kluczowe dla przyszłego pracodawcy, aby właściwie określić prawa i uprawnienia pracownicze w nowym miejscu pracy. Przykładowo taka informacja jak praca zdalna jest istotna, ponieważ pozwala to nowemu pracodawcy oszacować dostępny limit dni, w ramach którego pracownik może wykonywać pracę zdalną o charakterze okazjonalnym w roku kalendarzowym (maksymalnie 24 dni w roku).

Szkolenie ze zmian w świadectwie pracy w praktyce

Na proponowanym przez nas szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące świadectw pracy, aby uczestnicy szkolenia potrafili swobodnie i bezbłędnie tworzyć świadectwa pracy. Weź udział w naszych szkoleniach z prawa pracy i bądź na bieżąco z nowelizacją kodeksu pracy. 

Nowy wzór świadectwa pracy 2024 i inne tematy szkoleń

Prowadząca szkolenie "Świadectwa pracy 2024" omówi m.in. przesłanki, jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy, kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika a kto w terminie 7 dni, kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika, jakie konsekwencje niewydania świadectwa pracy w terminie czekają na pracodawcę, czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym, w której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy oraz czy zmiany w kodeksie pracy dotyczą również wydawania świadectw pracy. Oprócz tego uczestnicy szkoleń mają możliwość dowiedzieć się jak przygotować świadectwo w kontekście niezdolności do pracy, niewykorzystanych dni urlopu opiekuńczego, zakończenie pracy z powodu działania siły wyższej itp. Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych i inne o tematyce prawa pracy. 

Program szkolenia

Program szkolenia – świadectwo pracy według wzoru z 23 maja 2023

 1. Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
 2. Przesłanki, jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu stosunku pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
 3. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
 4. Wydanie świadectwa pracy a brak kontaktu z pracownikiem i co dalej
 5. Jakie ma obowiązki pracodawca przy braku możliwości kontaktu z pracownikiem w celu wydania świadectwa pracy
 6. Jakie konsekwencje niewydania świadectwa pracy w terminie – a stanowisko PP
 7. W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
 8. Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy po ustaniu umowy o pracę
 9. Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
 10. Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
 11. Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
 12. Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
 13. Świadectwa pracy a śmierć pracownika
 14. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
 15. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
 16. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia
 17. Czy zmiany w kodeksie pracy dotyczą również wydawania świadectw pracy

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody