Świadectwa pracy 2023 w praktyce – Najważniejsze zmiany, nowy wzór – szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Świadectwo pracy jest jednym z najczęściej tworzonych dokumentów kadrowych. Jednocześnie jest dokumentem, którego zarówno przygotowanie, jak i wydanie  może wiązać się z licznymi błędami. 23 maja 2023 r. Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej wprowadziło nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które wniosło nowy wzór przygotowywania świadectw. Dowiedz się jak przygotować świadectwo pracy po wygaśnięciu stosunku pracy ze szkoleniami Centrum Verte.

  Czym jest świadectwo pracy – Obowiązki i uprawnienia pracodawcy według nowego wzoru

  Zmiany w świadectwie pracy po zakończeniu umowy niosą za sobą dodatkowe obowiązki dla osób prowadzących firmę. Wiąże się z tym konieczność zawarcia większej ilości informacji.  Informacje w nowym świadectwie pracy to:

  • wykorzystania limitu dni zwolnienia od pracy z powodu nadzwyczajnych pilnych spraw rodzinnych (ograniczona do 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym),
  • wykorzystania limitu dni urlopu opiekuńczego, który przysługuje w celu zapewnienia opieki lub wsparcia członka rodziny.
  • Liczba dni, w ciągu których pracownik wykonywał okazjonalną pracę zdalną. 

  Pamiętajmy, że te informacje zawarte w świadectwie pracy są kluczowe dla przyszłego pracodawcy, aby właściwie określić prawa i uprawnienia pracownicze w nowym miejscu pracy. Przykładowo taka informacja jak praca zdalna jest istotna, ponieważ pozwala to nowemu pracodawcy oszacować dostępny limit dni, w ramach którego pracownik może wykonywać pracę zdalną o charakterze okazjonalnym w roku kalendarzowym (maksymalnie 24 dni w roku).

  Szkolenie ze zmian w świadectwie pracy w praktyce

  Na proponowanym przez nas szkoleniu w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną najważniejsze zmiany dotyczące świadectw pracy, aby uczestnicy szkolenia potrafili swobodnie i bezbłędnie tworzyć świadectwa pracy. Weź udział w naszych szkoleniach z prawa pracy i bądź na bieżąco z nowelizacją kodeksu pracy. 

  Nowy wzór świadectwa pracy 2023 i inne tematy szkoleń

  Prowadząca szkolenie "Świadectwa pracy 2023" omówi m.in. przesłanki, jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy, kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika a kto w terminie 7 dni, kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika, jakie konsekwencje niewydania świadectwa pracy w terminie czekają na pracodawcę, czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym, w której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy oraz czy zmiany w kodeksie pracy dotyczą również wydawania świadectw pracy. Oprócz tego uczestnicy szkoleń mają możliwość dowiedzieć się jak przygotować świadectwo w kontekście niezdolności do pracy, niewykorzystanych dni urlopu opiekuńczego, zakończenie pracy z powodu działania siły wyższej itp. Zapisz się również na szkolenia z akt osobowych i inne o tematyce prawa pracy. 

  Program szkolenia

  Program szkolenia – świadectwo pracy według wzoru z 23 maja 2023

  1. Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni
  2. Przesłanki, jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu stosunku pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni
  3. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika
  4. Wydanie świadectwa pracy a brak kontaktu z pracownikiem i co dalej
  5. Jakie ma obowiązki pracodawca przy braku możliwości kontaktu z pracownikiem w celu wydania świadectwa pracy
  6. Jakie konsekwencje niewydania świadectwa pracy w terminie – a stanowisko PP
  7. W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej
  8. Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy po ustaniu umowy o pracę
  9. Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego
  10. Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent
  11. Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację o urlopie zaległym
  12. Czy pracodawca może zamieścić w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.
  13. Świadectwa pracy a śmierć pracownika
  14. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy
  15. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia kopie czy oryginał
  16. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia
  17. Czy zmiany w kodeksie pracy dotyczą również wydawania świadectw pracy