×

Sebastian Starnawski

Sebastian Starnawski – Ukończył studia chemiczne na Politechnice
Wrocławskiej oraz prawnicze na Uniwersytecie Opolskim. Od 10 lat pracownik
państwowej instytucji kontrolnej. Specjalizuje się w prawie pracy ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy, urlopów
pracowniczych, zasad nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy
a także technicznym bezpieczeństwem pracy. Wieloletni trener, który
przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń podczas współpracy z
jednostkami szkoleniowymi. Od 5 lat Jest wykładowcą na WSB w Opolu oraz
we Wrocławiu.