Sebastian Starnawski

Absolwent studiów chemicznych na Politechnice Opolskiej oraz  prawa na Uniwersytecie Opolskim; ukończone studia podyplomowe na  Uniwersytecie Ekonomicznym w dziedzinie zarządzanie czasem; od 2008 r. Inspektor  pracy, ze specjalizacją w zakresie przepisów dotyczących czasu pracy; do końca  2021 r. nadzorował największe zakłady przemysłowe w województwie w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy; przeprowadzał liczne postępowania powypadkowe; przez wiele lat związany z uczelniami wyższymi na terenie województwa  dolnośląskiego i opolskiego, gdzie jest uznanym wykładowcą oraz kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Szkolenia archiwalne