Sygnaliści - Ochrona sygnalistów w 2024 roku – wzory, procedury i zarządzenia - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Ostatnie miejsca

Terminy szkolenia:

 • 24.05.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona sygnalistów” otrzyma:

 • wzór rejestru zgłoszeń nieprawidłowości
 • wzór upoważnienia RODO
 • wzór komunikatu dla pracowników
 • wzory protokołów odbioru
 • wzór oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami wprowadzenia procedur sygnalisty

1. Spełnione wymagania Dyrektywy 2019/1937, Ustawy o ochronie sygnalistów oraz RODO

2. Kim jest sygnalista w zakładzie pracy i czym się zajmuje?

3. Kto może być sygnalistą – Nowa dyrektywa unijna chroni sygnalistów 

4. Kto i jak jest chroniony w obliczu nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego?

5. Kiedy pracodawca musi wprowadzić procedury ochrony sygnalistów w zakładzie pracy?

6. Pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników a obowiązek ochrony sygnalisty

7. W jaki sposób liczymy 50 pracowników liczba osób zatrudnionych czy w przeliczeniu na pełne etaty

8. Czy do liczby zatrudnionych osób wliczane są osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych

9. Czy do liczby zatrudnionych osób wliczane są osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych

10. Odpowiedzialność pracodawcy za niewdrożenie ochrony sygnalistów w zakładzie pracy

11. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec zmian w sposobie zgłaszania nieprawidłowości?

12. Generowanie procedury na określonych przez Użytkownika warunkach oraz wdrożenie jej w systemie zgłoszeń

13. Kanały zgłaszania nieprawidłowości

 • Kanał wewnętrzny
 • Kanał zewnętrzny
 • Ujawnienie publiczne

14. Wewnętrzne kanały zgłoszenia i działania następcze

 • Procedury ogólne
 • Regulamin zgłoszeń nieprawidłowości
 • Czy należy uaktualnić Regulamin pracy
 • Czy pracodawca jest zobowiązany konsultować wprowadzenie zmian ze związkami zawodowymi
 • W jakim Terminie wchodzi w życie procedura zgłoszeń wewnętrznych
 • Czy oświadczenie o zapoznaniu z procedurą przechowywać w aktach osobowych
 • Ochrona osób dokonujących zgłoszeń, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym.
 • Zapisy obligatoryjne a fakultatywne w procedurach wewnątrzzakładowych pracodawcy
 • Prawidłowe wyznaczenie osób przyjmujących zgłoszenia w organizacji.
 • Okres rozpatrywania zgłoszeń w procedurze
 • Efektywny proces zgłaszania naruszeń w organizacji.
 • Jakie zapisy procedury rozpatrywania zgłoszeń są najważniejsze i powinny się znaleźć w procedurze
 • Rozszerzenie katalogu spraw, które mogą być przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego o tematykę naruszeń regulaminów wewnętrznych, czasu pracy, mobbingu itp.
 • Zgłoszenie poufne a zgłoszenie anonimowe
 • Zgłaszanie nieprawidłowości oraz działania następcze z zachowaniem poufności danych
 • Spersonalizowany, w pełni bezpieczny i intuicyjny system obsługi zgłoszeń i naruszeń

15. Ochrona sygnalistów

 • le mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
 • Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?
 • Zakaz działań odwetowych na osobach dokonujących zgłoszeń.

16. Zakaz działań odwetowych

 • Rodzaje działań odwetowych
 • Środki ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi

17. Odpowiedzialność sygnalistów

 • Odpowiedzialność administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna
 • Wyłączenie odpowiedzialności sygnalisty

18. Zagadnienia inne

 • Kto odpowiada za prowadzenie rejestru zgłoszeń
 • Jak długo przetwarzamy dane z rejestru
 • Dodatkowe upoważnienia od administratora do przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją procedury zgłoszeń wewnętrznych
 • Klauzula RODO – dodatkowa w związku z zapewnieniem wewnętrznego kanału zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody