Zatrudnianie i zwalnianie pracowników w 2024 roku po zmianach w 2023 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Umowa na okres próbny po zmianach w 2023 roku:

  • Nowe obligatoryjne postanowienia w umowach na okres próbny
  • Przedłużanie czasu trwania umowy na okres próbny oraz ryzyko, które się z tym wiąże
  • Zasady zawierania umowy na okres próbny po powrocie do pracy u tego samego pracodawcy

  2. Umowa o pracę po zmianach w 2023 roku – nowe postanowienia:

  • Ilość miejsc pracy, które można mieć wpisane w umowie o pracę
  • Informacja o siedzibie pracodawcy oraz jej aktualizacja
  • Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy a możliwość wpisana jej w treści umowy o pracę

  3. Skutki prawne wprowadzenia pracy zdalnej przy zawieraniu umowy o pracę.

  4. Nowe obowiązki informacyjne wobec przyjmowanego do pracy pracownika po zmianach Prawa Pracy w 2023 roku:

  • Samodzielna kontrola trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu – dokumenty, które należy przekazać pracownikowi

  5. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika – omówienie wzoru krok po kroku:

  • Jak poprawnie przekazać pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia?
  • Czy trzeba ponownie przekazywać informację, gdy będzie zawierana kolejna umowa?
  • Jak poprawnie potwierdzić przekazanie informacji w postaci elektronicznej i gdzie przechowywać dowód potwierdzenia?
  • W jakich przypadkach aktualizować informację o warunkach zatrudnienia?
  • Ile czasu ma pracodawca na aktualizację?
  • Skutki braku aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia?

  6. Badania wstępne po zmianach w 2023 roku:

  • Przyjęcie pracownika do pracy bez badań wstępnych
  • Zmiany po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego
  • Dokumenty, które należy pobrać od pracownika, w razie przyjęcia do pracy bez badań wstępnych oraz zasady przechowywania takiej dokumentacji

  7. Zmiana pierwotnych warunków zatrudnienia przez pracownika:

  • Wniosek o zmianę niektórych warunków zatrudnienia na podstawie art. 293Kodeksu pracy – działania jakie powinien podjąć pracodawca
  • Dokumentacja dot. Zmiany warunków zatrudnienia

  8. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony w świetle zmian Kodeksu Pracy:

  • Roszczenia, których może dochodzić wadliwe zwolniony pracownik, zatrudniony na czas określony
  • Przypadki, w których pracodawca będzie musiał wyjaśniać przyczynę wypowiedzenia umowy na okres próbny i nieprzedłużenia umowy na okres próbny albo na czas określony
  • Przykłady odpowiedzi pracownikowi
  • Dokumentacja związana z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz sposób jej przechowywania
  • Przykłady sytuacji, które nie mogą stanowić przyczyny zwolnienia pracownika albo nie zawarcia z nim kolejnej umowy o pracę po zmianach Kodeksu Pracy w 2023 roku

  9. Świadectwo pracy po zmianie rozporządzenia:

  • Urlop opiekuńczy
  • Praca zdalna – okazjonalna
  • Zwolnienie z powodu siły wyższej
  • Informacje o uprawnieniach rodzicielskich, których już nie wpisuje w świadectwie pracy
  • Rozwiązania praktycznych problemów z wypisywaniem i wysyłaniem świadectwa pracy