Czas pracy w 2024 roku - warsztaty praktyczne - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 16.05.2024r. godz. 10.00.
 • 19.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Cele

Czas pracy w 2024 r. w kontekście zmian w prawie pracy tj. uwzględnienie rozliczania pracy zdalnej, nowych dni wolnych dla pracowników (siła wyższa, urlop opiekuńczy) oraz pozostałych uprawnień rodziców i uwzględnienia w harmonogramach lub grafikach dodatkowych tych zmian.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej z praktycznymi przykładami dotyczącymi czasu pracy. Uczestnicy szkolenia będą zapoznawani z modelami planowania czasu pracy oraz rozliczania nadgodzin. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk wskazywane przez byłego Inspektora Pracy.

Adresaci

Pracodawcy, szefowie firmy, osoby zarządzające, pracownicy działów kadr i płac.

Korzyści

Zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami, najlepszymi rozwiązaniami oraz wskazanie zagrożeń dla organizacji dotyczące Czasu Pracy w 2024 roku.

Program szkolenia

1. Czas pracy z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w prawie pracy

 • praca zdalna – zmiany do Kodeksu Pracy w kontekście czasu pracy.
 • nowe uprawnienia rodziców wpływające na planowanie i rozliczanie czasu pracy
 • nowe znaczenie informacji o dodatkowych warunkach wykonywania pracy w zakresie norm i wymiaru czasu pracy, rozliczania nadgodzin, przemieszczania się pracowników, szkoleń zapewnianiach przez pracodawcę itd.
 • dodatkowe dni wolne od pracy które mogą wpłynąć na czas pracy w organizacji

2. Czas pracy w 2024

 • wymiar czasu pracy
 • rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
 • planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
 • systemy czasu pracy, rodzaje, uwarunkowania, najlepsze rozwiązania dla organizacji
 • ruchomy czas pracy, dłuższe okresy rozliczeniowe

3. Okresy odpoczynku

 • kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?
 • jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek?
 • odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować

4. Harmonogramy pracy

 • planowanie harmonogramów
 • zasady dokumentowania lub ustalania zmian w harmonogramach
 • tworzenie harmonogramów dla części okresu rozliczeniowego

5. Ewidencja czasu pracy

 • czym jest ewidencja czasu pracy?
 • wyjścia prywatne i służbowe
 • ewidencja czasu pracy pracowników zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych
 • różnice pomiędzy ewidencjami czasu pracy pracowników i zleceniobiorców

6. Godziny nadliczbowe i ich rozliczanie

 • przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych
 • godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
 • oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie „normalnego wynagrodzenia” za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
 • rekompensata pracy w dniu wolnym
 • udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin

7. Praca w niedziele i święta, oraz w dni wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy – sposoby rekompensowania

 • uprawnienia pracowników
 • rekompensata za pracę w niedzielę i święta
 • praca w święto przypadająca w dniu wolnym (stanowisko GIP)

8. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych

9. Dyżur poza normalnymi godzinami pracy – zasady rekompensaty

10. Konsekwencje naruszenia norm dotyczących czasu pracy dla organizacji i osób odpowiedzialnych

 • normy prawne dotyczące naruszania czasu pracy
 • skutki finansowe dla organizacji za błędne ewidencjonowanie i rozliczania czasu pracy oraz – skutki finansowe nieprawidłowości związanych z czasem pracy
 • odpowiedzialność osobista za błędne ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody