Rozwiązywanie umów o pracę - rodzaje, wymogi formalne poszczególnych form rozwiązywania umów o pracę z uwzględnieniem najnowszych zmian w kodeksie pracy, przywrócenie pracownika do pracy w świetle zmian w kodeksie postępowania cywilnego - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 24.04.2024r. godz. 10.00.
 • 17.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

429 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Podczas szkolenia zostaną omówione formy rozwiązania umowy o pracę, ich wymogi formalne oraz uprawnienia z nimi związane. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w jaki sposób formułować przyczyny rozwiązania umowy o pracę, aby spełniały one kodeksowe przesłanki. Na szkoleniu przybliżony zostanie temat pracowników szczególnie chronionych – kto jest objęty takową ochroną i z czym ona się wiąże. Prowadzący szkolenie omówi też szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę, jakim jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. dyscyplinarka. Poruszona zostanie także kwestia przywrócenia pracowników do pracy w świetle najnowszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Szkolenie będzie obejmowało także tzw. case study w zakresie formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w działach HR oraz osób zarządzających zakładami pracy.

Program szkolenia

CZEGO DOWIESZ SIĘ ZE SZKOLENIA – KORZYŚCI

 • Jak zgodnie z przepisami rozstać się z pracownikiem i nie narazić się na postępowanie sądowe?
 • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach przy rozstaniach z pracownikami?
 • Wszystkie elementy jakie powinno zawierać wypowiedzenie oraz co w przypadku, gdy jeden z nich zostanie pominięty?
 • Na kim spoczywa ciężar dowodowy w sprawach pracowniczych?

1. Formy rozwiązania stosunku pracy:

 • za porozumieniem stron;
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem:

 • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem zawartych na czas określony i nieokreślony;
 • rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym;
 • elementy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem;

4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

 • omówienie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jako szczególnego trybu rozwiązania umowy;
 • przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem szczególnie chronionym;
 • elementy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

5. Wymagania jakie powinny spełniać przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

6. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżące po stronie pracownika.

7. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżące po stronie pracodawcy.

8. Konsekwencje nie podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę:

 • na co może narazić się pracodawca.

9. Praktyczne rady jak przeprowadzić spotkanie z pracownikiem podczas, którego zostanie wręczone wypowiedzenie:

 • kto powinien brać udział w takim spotkaniu;
 • jak powinno ono przebiegać;
 • o czym należy pamiętać.

10. Ciężar dowodu w sprawach przed sądem pracy.

11. Przywrócenie pracownika do pracy w świetle najnowszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego:

 • obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • zabezpieczenie w postaci obowiązku dalszego zatrudnienia.

12. Jak formułować w sposób prawidłowy przyczyny rozwiązania umowy o pracę?

 • case study.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody