Rozwiązywanie umów o pracę - rodzaje, wymogi formalne poszczególnych form rozwiązywania umów o pracę z uwzględnieniem najnowszych zmian w kodeksie pracy, przywrócenie pracownika do pracy w świetle zmian w kodeksie postępowania cywilnego - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Podczas szkolenia zostaną omówione formy rozwiązania umowy o pracę, ich wymogi formalne oraz uprawnienia z nimi związane. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w jaki sposób formułować przyczyny rozwiązania umowy o pracę, aby spełniały one kodeksowe przesłanki. Na szkoleniu przybliżony zostanie temat pracowników szczególnie chronionych – kto jest objęty takową ochroną i z czym ona się wiąże. Prowadzący szkolenie omówi też szczególny tryb rozwiązania umowy o pracę, jakim jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. dyscyplinarka. Poruszona zostanie także kwestia przywrócenia pracowników do pracy w świetle najnowszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

  Szkolenie będzie obejmowało także tzw. case study w zakresie formułowania przyczyn rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w działach HR oraz osób zarządzających zakładami pracy.

  Program szkolenia

  CZEGO DOWIESZ SIĘ ZE SZKOLENIA – KORZYŚCI

  • Jak zgodnie z przepisami rozstać się z pracownikiem i nie narazić się na postępowanie sądowe?
  • Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcach przy rozstaniach z pracownikami?
  • Wszystkie elementy jakie powinno zawierać wypowiedzenie oraz co w przypadku, gdy jeden z nich zostanie pominięty?
  • Na kim spoczywa ciężar dowodowy w sprawach pracowniczych?

  1. Formy rozwiązania stosunku pracy:

  • za porozumieniem stron;
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

  2. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron.

  3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem:

  • rozwiązywanie umów o pracę za wypowiedzeniem zawartych na czas określony i nieokreślony;
  • rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem szczególnie chronionym;
  • elementy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem;

  4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

  • omówienie rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jako szczególnego trybu rozwiązania umowy;
  • przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem szczególnie chronionym;
  • elementy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

  5. Wymagania jakie powinny spełniać przyczyny rozwiązania umowy o pracę.

  6. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżące po stronie pracownika.

  7. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżące po stronie pracodawcy.

  8. Konsekwencje nie podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę:

  • na co może narazić się pracodawca.

  9. Praktyczne rady jak przeprowadzić spotkanie z pracownikiem podczas, którego zostanie wręczone wypowiedzenie:

  • kto powinien brać udział w takim spotkaniu;
  • jak powinno ono przebiegać;
  • o czym należy pamiętać.

  10. Ciężar dowodu w sprawach przed sądem pracy.

  11. Przywrócenie pracownika do pracy w świetle najnowszych zmian w kodeksie postępowania cywilnego:

  • obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  • zabezpieczenie w postaci obowiązku dalszego zatrudnienia.

  12. Jak formułować w sposób prawidłowy przyczyny rozwiązania umowy o pracę?

  • case study.