Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku - wypełnianie dokumentacji przez pracodawcę krok po kroku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Wielu pracodawców w swoich jednostkach i firmach zatrudnia osoby przybywające z zagranicy, niestety nie wiele wie o warunkach zatrudnienia. Osoby z zagranicy szukające ofert pracy mogą wręcz w nich przebierać, jednak pracodawcy muszą wiedzieć, jakie są procedury legalizacji pracy cudzoziemców. Szkolenie online, dotyczące zezwolenia na pracę cudzoziemca w 2024 roku, szczegółowo omówi procedurę legalnego zatrudniania obcokrajowców.

  Jakie są obowiązki pracodawcy, aby uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca? – kompleksowe szkolenia Centrum Verte

  Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE jak i wewnątrz Unii Europejskiej wiąże z zachowaniem wszelkich czynności prawnych, których brak może skutkować problemami ze strony inspekcji pracy. Jak dokonać legalizacji pracy cudzoziemca? Jakie są zasady zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku? Czy można dokonać rejestracji przez internet? Wszystkie podstawy zatrudnienia cudzoziemca wyjaśniamy w naszych szkoleniach online.

  Szkolenie online z zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców zarówno na podstawie oświadczeń jak i zezwoleń na pracę.

  Na szkoleniu będą poruszone także tematy dotyczące najnowszych zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 r. – zmiana ustaw oraz najnowszych rozwiązań w zakresie zatrudniania osób ze statusem uchodźcy, np. zatrudniania obywateli Ukrainy z uwzględnieniem nowelizacji ustawy. Na szkoleniu poruszana będzie także tematyka dotycząca zmian w zatrudnianiu cudzoziemców w 2024 roku. Szkolenie zostało przygotowane jako praktyczny poradnik, jakie prace związane z zatrudnianiem cudzoziemców należy wykonać. Jest ono przeznaczone dla osób początkujących, jak i specjalistów w tym zakresie. Na szkoleniu są przedstawiane praktyczne rozwiązania w zakresie stosowania nowych uregulowań i najlepszych praktyk pomagających w podjęciu pracy przez cudzoziemca wskazywanych przez byłego Inspektora Pracy.

  Zapisz się również na nasze szkolenia dla firm lub szkolenia z kadr i płac np. z czasu pracy.

  Sprawdź, czego się dowiesz ze szkolenia - Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

  Program szkolenia

  1. Zatrudnianie uchodźców z Ukrainy – możliwości i ograniczenia – status:

  • zmiany do ustawy w 2023 r.
  • kogo możemy zatrudniać
  • powiadamianie o zatrudnieniu kierowane do Powiatowego Urzędu Pracy
  • ograniczony status do 4.03.2024 r.
  • likwidacja przywilejów nadanych w związku z covid-19 w zakresie przedłużenia prawa pobytu oraz prawa doświadczenia pracy.

  2. Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców:

  • zmiany w procedurze w zakresie uproszczenia zapewnienia legalnego pobytu i/lub pracy
  • wydłużenie okresu obowiązywania oświadczeń do 24 miesięcy
  • wprowadzenie „gwarantowanego wynagrodzenia” dla cudzoziemca
  • określenie terminów rozpatrywania wniosków o pobyt stały i dla rezydentów UE
  • wydłużenie okresu na zgłaszanie podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca do Urzędu Pracy

  3. Legalność pobytu i możliwość wykonywania pracy na terenie RP:

  • osoby/pracownicy zwolnieni z obowiązku posiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego zezwalającego na wykonywanie pracy
  • kategorie pracowników od których jest wymagane zezwolenie na pracę
  • pracownicy wykonujące pracę na oświadczeniu o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na terenie RP

  4. Regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce:

  • regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP na przestrzeni ostatniej dekady
  • swoboda przepływu pracowników
  • procedura zatrudniania cudzoziemców objętych i nieobjętych swobodą przepływu
  • zezwolenia na zatrudnienie
  • dokumentacja
  • definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca
  • wynagrodzenia cudzoziemców
  • umowy cywilnoprawne/umowy o pracę cudzoziemców

  5. Zgłaszanie pracy cudzoziemca:

  • w formie powiadomienia do Powiatowego Urzędu Pracy – uzupełnianie danych – procedura powiadamiania
  • na podstawie oświadczenia zgłaszanego do Powiatowego Urzędu Pracy  – wypełnianie druku
  • na podstawie zezwolenia na pracę kierowanego do Urzędu Wojewódzkiego – wypełnianie druku
  • na podstawie zezwolenia jednolitego na pobyt i pracę kierowanego do Urzędu Wojewódzkiego – wypełnianie druku

  6. Wykroczenia dotyczące naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców.

  7. Kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom.