Dokumentacja pracownicza 2023 po zmianach w Kodeksie Pracy – nowe dokumenty kadrowe – szkolenie online

 • Gorący temat

Terminy szkolenia:

 • 12.06.2023r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o zmianach w dokumentacji pracowniczej w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy od 2023 roku. Szkolenie ma charakter praktyczny i ma za zadanie zapoznać działy kadr z nowymi dokumentami, jakie będą wymagane w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, a dotyczącymi m.in. wprowadzenia do Kodeksu Pracy pracy zdalnej, kontroli trzeźwości czy dyrektywy work-life balance. Szkolenie prowadzone jest w formie ok. 4-godzinnego spotkania.

Na szkoleniu o dokumentacji pracowniczej 2023 po zmianach w Kodeksie Pracy odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:

 • jaką nową dokumentację wprowadziły wdrażając przepisy o pracy zdalnej?
 • jakie dokumenty należy przygotować w związku z kontrolą trzeźwości?
 • jak prowadzić ewidencję czasu pracy w związku z wprowadzeniem elastycznej organizacji czasu pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi?
 • jak nowelizacja Kodeksu Pracy zmieni zapisy w umowach na okres próbny?
 • jakie wnioski i dokumenty można będzie wysyłać w formie elektronicznej?
 • jakie zmiany powinny się pojawić w treści świadectwa pracy?

 

Program szkolenia

1. Wprowadzenie pracy zdalnej a dokumentacja pracownicza:

 • treść porozumienia lub regulaminu pracy zdalnej – treści obowiązkowe i fakultatywne,
 • dwie formy powierzenia wykonywania pracy zdalnej (polecenie, uzgodnienie),
 • zgoda pracownika i jej cofnięcie  – dokumentowanie,
 • porozumienie dotyczące zasad wykonywania pracy zdalnej – z kim powinno być zawarte i jego treść?
 • ewidencja czasu pracy przy pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych w procesie świadczenia pracy zdalnej – konieczne opracowanie procedur i odebranie od pracownika oświadczenia o zapoznaniu się z nimi,
 • dodatkowa informacja dla pracownika zatrudnionego w formie pracy zdalnej – treść oraz warunki i terminy jej wręczenia (art.29&3 KP)
 • oświadczenie pracownika, że warunki lokalowe i techniczne, jakimi dysponuje pracownik, umożliwiają wykonywanie pracy zdalnej,
 • jakie wnioski pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą mogli składać w wersji elektronicznej?

2. Dokumentacja pracownicza w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy dotyczącymi kontroli trzeźwości pracowników:

 • jakie obowiązki informacyjne wobec załogi musi dopełnić pracodawca przed wprowadzeniem kontroli trzeźwości?
 • dokumentacja pracownicza z badania trzeźwości:

–  protokół sporządzany przez pracodawcę

–  protokół sporządzany przez policję

–  informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy

–  zawiadomienie o nałożeniu kary pieniężnej – dokumentowanie

 • gdzie przechowywać w aktach osobowych dokumentację z przeprowadzonego badania trzeźwości?

3. Obowiązek wprowadzenia nowych wzorów wniosków składanych przez pracowników:

 • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
 • wniosek o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
 • wniosek w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • wniosek o urlop opiekuńczy.

4. Jakie nowe dokumenty będą przechowywane w dokumentacji pracowniczej po wdrożeniu dyrektyw Nr 2019/1152 i 2019/1158 ?

5. Zasady prowadzenia akt osobowych:

 • jakie dokumenty należy przechowywać w części A akt osobowych?
 • jakich dokumentów już nie będzie się przechowywało w części B akt osobowych?
 • jakie nowe dokumenty należy przechowywać w części B akt osobowych?
 • jak prawidłowo prowadzić nową część D i E akt osobowych?
 • w jakich warunkach należy przechowywać akta osobowe?
 • jak prawidłowo opisywać kopie dokumentów włączanych do akt osobowych?
 • poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych częściach akt osobowych (skierowania na badania, wniosku urlopowe, szczegółowa NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA wg Nowego Kodeksu Pracy),
 • akta osobowe prowadzone w 2023 roku – co się zmienia? – praktyczne rozwiązania.

6. Najnowsza dokumentacja związana z czasem pracy:

 • dokumenty z zakresu czasu pracy, które muszą się znaleźć w nowej dokumentacji pracowniczej,
 • okres przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy,
 • nowe dane, które musi mieć karta czasu pracy,
 • dokumenty z akt osobowych, które powinny się znaleźć w dokumentacji czasu pracy.

7.  Pozostała dokumentacja pracownicza – gdzie ją przechowywać ? (deklaracje ZUS, dokumentacja PPK, ZFŚS i inne).

8. Świadectwo pracy – nowy wzór z omówieniem i jakie zmiany powinny pojawić się pojawić w treści świadectwa pracy w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy.

9. Całkiem nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników:

 • dopuszczalne formy monitoringu wizyjnego,
 • monitoring służbowej poczty elektronicznej,
 • zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
 • zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.

10. Ważne zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z dostosowania do RODO:

 • informacje, których będzie można żądać od kandydata do pracy,
 • informacje, których będzie można żądać od pracownika,
 • pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
 • pozostałe oświadczenia zapewniające bezpieczeństwo informacji.

11. Najczęstsze wątpliwości związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej:

 • czy można prowadzić dokumentację w obu formach, tzn. papierowej i elektronicznej?
 • w jaki sposób dołączyć dokument elektroniczny do dokumentacji papierowej i odwrotnie?
 • jakie dokumenty związane z korzystaniem z uprawnień związanych z rodzicielstwem przechowujemy a aktach osobowych, a jakie w dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy?
 • jak przechowywać e-zwolnienia?
 • czy w aktach osobowych należy przechowywać korespondencję z komornikiem?
 • jak przebiega proces wydawania dokumentacji pracownikowi/byłemu pracownikowi i członkom najbliższej rodziny pracownika?
 • jakie wnioski pracownicy wykonujący pracę zdalnie będą mogli składać w postaci elektronicznej?
 • jakie dokumenty i przez jaki okres będą przechowywane w dokumentacji pracowniczej w związku z kontrolą pracowników na obecność alkoholu i innych środków?

12. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o dokumentacji pracowniczej.

13. Konsultacje z prelegentem – pytania i odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość i Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody