Dokumentacja pracownicza w 2024 roku - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o zmianach w dokumentacji pracowniczej w związku z nowelizacją Kodeksu Pracy od 2023 roku. Szkolenie ma charakter praktyczny i ma za zadanie zapoznać działy kadr z nowymi dokumentami, jakie będą wymagane w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy, a dotyczącymi m.in. wprowadzenia do Kodeksu Pracy pracy zdalnej, kontroli trzeźwości czy dyrektywy work-life balance. Szkolenie prowadzone jest w formie ok. 4-godzinnego spotkania.

  Na szkoleniu o dokumentacji pracowniczej 2024 po zmianach w Kodeksie Pracy odpowiemy na pytania dotyczące m.in.:

  • jaką nową dokumentację wprowadziły wdrażając przepisy o pracy zdalnej?
  • jakie dokumenty należy przygotować w związku z kontrolą trzeźwości?
  • jak prowadzić ewidencję czasu pracy w związku z wprowadzeniem elastycznej organizacji czasu pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi?
  • jak nowelizacja Kodeksu Pracy zmieni zapisy w umowach na okres próbny?
  • jakie wnioski i dokumenty można będzie wysyłać w formie elektronicznej?
  • jakie zmiany powinny się pojawić w treści świadectwa pracy?

   

  Program szkolenia

  1. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej w 2024 roku – po zmianach:

  • Jak elektronizować akta osobowe?
  • Dokumenty, które muszą być podpisane podpisem elektronicznym.
  • Okres przechowywania dokumentów elektronicznych.
  • Zasady przenoszenia dokumentów między systemami teleinformatycznymi.
  • Metadane, które musi posiadać każdy dokument elektroniczny.
  • Formaty plików, w których mogą być przechowywane dokumenty elektroniczne.

  2. Zasady prowadzenia akt osobowych – co może się zmienić w 2024 roku?

  • Jakie dokumenty należy przechowywać w części A akt osobowych?
  • Jakich dokumentów już nie będzie się przechowywało w części B akt osobowych?
  • Jakie nowe dokumenty należy przechowywać w części B akt osobowych?
  • Jak prawidłowo prowadzić nową część D akt osobowych?
  • W jakich warunkach należy przechowywać akta osobowe?
  • Jak prawidłowo opisywać kopie dokumentów włączanych do akt osobowych?

  3. Najnowsza dokumentacja związana z czasem pracy:

  • Dokumenty z zakresu czasu pracy, które muszą się znaleźć w nowej dokumentacji pracowniczej.
  • Okres przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy.
  • Nowe dane, które musi mieć karta czasu pracy.
  • Dokumenty z akt osobowych, które powinny się znaleźć w dokumentacji czasu pracy.

  4. Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników ora możliwe zmiany w 2024 roku:

  • Dopuszczalne formy monitoringu wizyjnego.
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej.
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu.
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.

  5. Ważne zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z dostosowania do RODO:

  • Informacje, których będzie można żądać od kandydata do pracy.
  • Informacje, których będzie można żądać od pracownika.
  • Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
  • Pozostałe oświadczenia zapewniające bezpieczeństwo informacji.

  6. Zmiany w ewidencji czasu pracy w 2024 roku

  • systemy czasu pracy – zasady ich stosowania i rozliczania
  • ewidencje czasu pracy
  • wyjścia służbowe i prywatne
  • samowolne opuszczenie miejsca pracy
  • delegacje
  • urlopy
  • elementy praktyczne rozliczania czasu pracy w 2024 roku

   7. Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2024 roku

  • rodzaje umów cywilnoprawych
  • zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie poszczególnych umów cywilnoprawnych
  • umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń
  • zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców
  • świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorców
  • świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej
  • potrącenia z umów cywilnoprawnych
  • ZFŚS a zleceniobiorcy
  • omawianie wzorów umów cywilnoprawnych

  8. Regulamin pracy i regulamin wynagrodzeń – co powinien zawierać i czemu służy – konieczne zmiany w 2024 roku

  • praktyczne warsztaty tworzenia i bieżącej aktualizacji regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń

  9. Konsultacje z prelegentem – pytania i odpowiedzi.