Ochrona sygnalistów 2024 - najnowsze zmiany w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 29.04.2024r. godz. 10.00.
 • 22.05.2024r. godz. 10.00
 • 05.06.2024r. godz. 10.00.
 • 19.06.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Najnowsza dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii - szkolenie online

Celem szkolenia "Ochrona sygnalistów" jest poznanie przez uczestników wymagań najnowszego projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia. W Polsce prace nad przepisami implementującymi do krajowego porządku prawnego tzw. Dyrektywę o ochronie sygnalistów rozpoczęły się w październiku 2021 roku, co oznacza, że od rozpoczęcia prac minęły już ponad dwa lata. Przez cały ten okres, w Rządowym Centrum Legislacji pojawiło się kilka projektów ustawy. W styczniu przyspieszono prace i publikacje kolejnego projektu ustawy. Nie upłynęły jeszcze nawet dwa miesiące od tego momentu, a już pojawił się kolejny projekt (projekt z dnia 26 lutego 2024 roku). 

Dowiedz się, co wprowadziła nowa dyrektywa "Ochrona sygnalistów"

Wśród najważniejszych zmian, jakie pojawiły się w najnowszym projekcie, jest rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem, lub mających na celu obejście prawa, które obligatoryjnie będą stanowić zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości.  Zakres ten został rozszerzony o wolności i prawa człowieka i obywatela, korupcję, handel ludźmi oraz prawo pracy.

Czym jest ochrona sygnalistów w praktyce?

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE ochrony sygnalistów nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek udostępnienia kanałów umożliwiających poufne zgłaszanie naruszeń, wprowadzenia skutecznych mechanizmów ochrony sygnalistów przed represjami oraz opracowania klarownych zasad rozpatrywania zgłoszeń w określonych ramach czasowych. W skrócie pracodawcy muszą zagwarantować bezpieczny i anonimowy sposób na zgłaszanie nieprawidłowości oraz wprowadzić procedury ochronne dla pracowników dokonujących takich zgłoszeń.

Kierujesz instytucją publiczną zatrudniającą więcej niż 50 pracowników lub firmę prywatną, która zatrudnia więcej niż 250 osób? Nowa dyrektywa w pierwszej kolejności dotyczy Ciebie! Zapisz się na szkolenie i poznaj najnowsze regulacje od podszewki. 

Szkolenie z procedury ochrony osób zgłaszających naruszenia

Nasze szkolenia kierujemy do przedsiębiorstw i podmiotów sektora publicznego. Dzięki nam nauczysz się jak skutecznie i prawidłowo wdrażać najnowsze dyrektywy i regulacje. Zapisz się na szkolenie już dziś! Nie pozwól, by ustawa o sygnalistach miała przed Tobą jakieś tajemnice. 

Chcesz wziąć udział w szkoleniu "Ochrona sygnalistów 2024"?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia „Ochrona sygnalistów” otrzyma:

 • wzór procedury zgłoszeń wewnętrznych,
 • wzór komunikatu dla pracowników,
 • wzory protokołów odbioru.

1. Wstęp – podstawowe informacje.

2. Obowiązek prawny w kontekście wejścia w rok 2024.

 • Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 • Pozostałe ważne przepisy prawa;
 • Projekt krajowej ustawy oraz najważniejsze zmiany w odniesieniu do Dyrektywy

3. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja!

4. Poufność a anonimowość sygnalisty.

5. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:

 • Obszary oddziaływania Dyrektywy;
 • Kim mogą być zgłaszający naruszenia?

6. Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego:

 • Wprowadzanie realnych procedur ochrony sygnalistów

7. Ochrona sygnalistów – Kary i środki karne.

8. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń w praktyce – jak dobrze się przygotować na 2024 rok:

 • Jak ma wyglądać procedura – każdy z uczestników otrzyma wzorcowe dokumenty!

9. Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?

10. Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego – jak zaimplementować je w praktyce?

11. Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:

 • każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
 • osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny „sprawca”);
 • oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).

12. „Państwa członkowskie mają zapewnić jej skuteczność korzystając z wytycznych RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych konkretnego państwa” – co to oznacza w praktyce?

13. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:

 • opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
 • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

14. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.

15. Ochrona sygnalistów – W jaki sposób przyjmować zgłoszenia?

 • Ile mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
 • Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?

16. Omawianie dokumentacji wewnętrznej – Ochrona Sygnalistów – Polityka.

17. Nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów – 8 kluczowych zmian:

 • Nowe obowiązki związane z ochroną sygnalistów – które podmioty zatrudniające obejmą?
 • Jak będzie ustalany poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
 • Ile wydłużony zostanie termin wdrożenia obowiązków dla największych pracodawców?
 • Co nowego projekt ustawy przewiduje w zakresie obowiązkowych elementów procedury wewnętrznej?
 • Czy obsługa zgłoszeń anonimowych będzie obowiązkowa?
 • Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa wersja projektu ustawy?

18. Ochrona sygnalistów – Konsultacje z prelegentem.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody