Ochrona sygnalistów 2023 - najnowsze zmiany w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 11.10.2023r., godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Zostanie zapoznany również z dokumentacją, którą ma obowiązek wdrożyć w swojej jednostce. Jest to niezwykle ważne w świetle nadchodzącej wielkimi krokami Ustawy o sygnalistach, której ostateczna wersja została przedstawiona 12 lipca 2023 roku. Jako, że termin jej implementacji upłynął 17 grudnia 2021 r., podmioty zobowiązane będą miały bardzo mało czasu na jej implementację w swoich strukturach.

Program szkolenia

1. Wstęp – podstawowe informacje.

2. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja!

3. Poufność a anonimowość sygnalisty.

4. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:

 • Obszary oddziaływania Dyrektywy;
 • Kim mogą być zgłaszający naruszenia?

5. Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego:

 • Wprowadzanie realnych procedur ochrony sygnalistów

6. Kary i środki karne.

7. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń:

 • Jak ma wyglądać procedura – każdy z uczestników otrzyma wzorcowe dokumenty!

8. Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?

9. Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego – jak zaimplementować je w praktyce?

10. Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:

 • każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
 • osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny „sprawca”);
 • oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).

11. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:

 • opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
 • wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 • określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 • określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 • określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 • określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
 • określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.

12. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.

13. W jaki sposób przyjmować zgłoszenia?

 • Ile mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
 • Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?

14. Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.

15. Najnowsza wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów – 8 kluczowych zmian:

 • Nowe obowiązki związane z ochroną sygnalistów – które podmioty zatrudniające obejmą?
 • Jak będzie ustalany poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
 • Ile wydłużony zostanie termin wdrożenia obowiązków dla największych pracodawców?
 • Co nowego projekt ustawy przewiduje w zakresie obowiązkowych elementów procedury wewnętrznej?
 • Czy obsługa zgłoszeń anonimowych będzie obowiązkowa?
 • Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa wersja projektu ustawy?

16. Definicja brudnych pieniędzy przez pryzmat nieujawnionych źródeł przychodu (z uwzględnieniem najnowszych zmian w ordynacji podatkowej).

17. Proceder prania pieniędzy na przykładach obrotu gospodarczego z uwzględnieniem wpłat gotówkowych.

18. Omówienie i analiza najnowszej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, rozporządzeń oraz dyrektywy.

19. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim.

20. Odpowiedzialność karna określona przepisami aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

21. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:

 • najnowsze zasady informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych,
 • zasady postępowania instytucji obowiązanej w przypadku żądania wstrzymania realizacji transakcji przez Generalnego Inspektora lub Prokuraturę.

22. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML.

23.  „Karuzela podatkowa” –  omawianie mechanizmu wyłudzenia podatku VAT:

 • mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
 • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
 • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
 • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”,
 • współodpowiedzialność podatkowa podmiotów uczestniczących w „karuzeli podatkowej”
 • orzecznictwo w zakresie „świadomości” uczestnictwa w wyłudzeniu podatku VAT,
 • konsekwencje podatkowe „świadomego” uczestnictwa w transakcjach mających na celu wyłudzenie podatku VAT

24. Konsultacje z prelegentem.

*Polityka Ochrony Sygnalistów – dokument określający środki ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (przewidujący, jak już wspomniano, kary nawet do 60 mln zł) sugeruje, że również w przypadku ustawy dedykowanej sygnalistom sankcje za podejmowanie działań odwetowych lub niewypełnienie obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zgłaszania nieprawidłowości mogą być bardzo dotkliwe.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody