Szczegółowa informacja o warunkach zatrudnienia oraz omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Nowa treść informacji o warunkach i uprawnieniach w zatrudnieniu do umów o pracę:

  • Jakich dodatkowych informacjach należy poinformować pracownika i co powinno się znaleźć w nowej informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy dla wszystkich pracowników można stworzyć jeden wzór informacji o warunkach zatrudnienia?
  • Czy wszyscy pracownicy powinni otrzymać informację do warunków zatrudnienia w nowej wersji?
  • Czy informacje o warunkach zatrudnienia należy przekazać w formie papierowej czy elektronicznej i na jakich zasadach?
  • Czy w informacji do umowy można podać zapisy regulaminu tylko w postaci podstawy prawnej?
  • Zmiana terminu przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia – jaki termin obowiązywał będzie po zmianach?
  • Jak należy postąpić w przypadku zmiany warunków zatrudnienia pracownika?
  • Jak wskazać zasady przemieszczania się w nowej informacji?
  • Czy w informacji dodatkowej należy wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia czy można odesłać pracownika do zapisów regulaminu wynagradzania?
  • Jak poinformować pracownika o szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę w przypadku braku polityki szkoleniowej?
  • Jak prawidłowo wskazać procedury rozwiązywania stosunku pracy w ujęciu obowiązujących przepisów?
  • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca za niepoinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia – sankcje za nieudzielenie prawidłowej informacji.

  2. Szczegółowe omówienie nowych wzorów druków dokumentacji pracowniczej w zakresie:

  • Obowiązku informacyjnego do umowy o pracę – ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych informacji
  • Obowiązku uzupełnienia informacji dla zatrudnionych pracowników
  • Informacji dodatkowej 
  • Wykroczeń za niespełnienie wymogu
  • Nowej treści umowy o pracę – na co należy zwrócić szczególną uwagę, elementy fakultatywne treści umowy o pracę
  • Wzorów wniosków pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywanych warunków zatrudnienia a obowiązków pracodawcy
  • Wzorów wniosków o udzielenie dwóch dni wolnych od pracy z powodu siły wyższej
  • Elementów jakie winien zawierać wniosek pracownika o udzielenie urlopu opiekuńczego a nowe obowiązki pracodawcy – kiedy należy najpóźniej złożyć taki wniosek, a kiedy pracodawca najpóźniej musi udzielić zgody na urlop?
  • Informacji, które powinien zawierać wniosek pracownika o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, czy pracodawca musi uwzględnić taki wniosek pracownika?
  • Nowego wzoru wniosku rodzica opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia – gdzie należy taki wniosek przechowywać i jak długo?
  • Dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości
  • Aktualizacji regulaminów pracy o zapisy – praca zdalna, kontrola trzeźwości, na co należy zwrócić szczególną uwagę aby nie popełnić błędu?

  3. Kodeks pracy po zmianach  w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

  4. Zasady i forma udzielania dni wolnych w związku z siłą wyższą. Czy pracodawca może odmówić udzielenia dni wolnych. Termin udzielenia dni wolnych.

  5. Wynagrodzenia pracownika w trakcie wykorzystywania dwóch dni wolnych w związku z siłą wyższą:

  • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

  6. Urlop opiekuńczy a obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca jest związany wnioskiem. Czy pracodawca i w jakim terminie może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego pracownikowi?

  7. Urlop opiekuńczy a uprawnienia pracownicze.

  8. Urlop opiekuńczy a wysokość wynagrodzenia pracownika.

  9. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego:

  • Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego – jak to wygląda w praktyce?
  • Długość trwania urlopu ojcowskiego – co się zmienia?
  • Z jakich ułatwień będą mogli skorzystać pracownicy składający wnioski w przedmiocie uprawnień związanych z rodzicielstwem?