ABC kadrowca - od zatrudnienia do zwolnienia pracownika - szkolenie online

Terminy szkolenia:

 • 22.04.2024r. godz. 10.00.
 • 15.05.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Celem proponowanego szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z prawem pracy - od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, przez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie.

Na szkoleniu omówione zostanie m.in. jakich dokumentów i na jakiej podstawie prawnej może żądać pracodawca od kandydata do pracy, jak poprawnie skonstruować umowę o pracę (w tym omówienie kwestii imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo), jak wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony oraz jakie są praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę.

Wykładowca przybliży Państwu także temat tego, co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę, kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika oraz jak należy postąpić w przypadku przedłożenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Program szkolenia

1. Jakich dokumentów i na jakiej podstawie prawnej może żądać pracodawca od kandydata do pracy?

2. Zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika.

3. Zakres danych jakich może żądać pracodawca od pracownika, czy musi być zgoda pracownika , czy pracodawca ma obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych pracownika?

4. Przetwarzanie danych osobowych w praktyce w działach HR.

5. Jakie dane musi zawierać skierowanie na badania lekarskie kandydata do pracy a jakie pracownika – istotne różnice.

 

6. Czy badania lekarskie wstępne możne kandydat wykonać w godzinach pracy?

7. Kiedy zapoznajemy pracownika z zagrożeniami na stanowisku pracy – oceną ryzyka zawodowego.

8. Co z delegacją dla kandydata do pracy jeżeli badania lekarskie ma wykonać poza miejscem przyszłego zatrudnienia lub zamieszkania?

9. W ilu egzemplarzach wydajemy skierowanie na badania lekarskie?

10. Czy skierowanie na badania przechowujemy w aktach osobowych – w jakiej części , oryginał czy kopie?

11. Kiedy pracownikowi musimy dostarczyć umowę o pracę?

12. Czy  umowa o pracę w treści może zawierać różne daty?

13. Jeżeli nie wskażemy daty rozpoczęcia pracy to od kiedy pracownik świadczy pracę?

14. Jakie umowy możemy zawrzeć z pracownikiem?

15. Czy można zawierać wielokrotność umów na okres próbny?

16. Jakie umowy o pracę zaliczamy do limitu 3 i 33 a jakich nie?

17. Czy przedłużenie umowy do dnia porodu też wliczamy do limitu 3 i 33?

18. Poprawne konstruowanie umowy o pracę, w tym kwestia imienia i nazwiska osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo(stanowisko MRPiPS i UODO).

19. Kiedy zawieramy porozumienie zmieniające a kiedy wypowiedzenie warunków umowy o pracę.

20. Jaki należy podać tryb i podstawę prawną ustania stosunku pracy w przypadku nie przyjęcia przez pracownika zmiany warunków umowy o pracę?

21. Zmiana warunków umowy o pracę a wypłata odprawy czy jest to możliwe?

22. Wypowiedzenie zmieniające (dopuszczalność stosowania i wymagania formalne, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów).

23. Sposoby ustania stosunku pracy.

24. Istotne elementy zawierania porozumień rozwiązujących umowy o pracę.

25. Wypowiadanie umów na czas nieokreślony.

26. Terminy wypowiadania umów o pracę , od czego zależą i jak je liczyć?

27. Praktyczne elementu w zakresie tworzenia przyczyn wypowiedzenia.

28. Wypowiadania innych rodzajów umów o pracę.

29. Zasady zwalniania z obowiązku świadczenia pracy.

30. Praktyczne elementy wręczania pisma rozwiązującego umowę o pracę.

31. Obowiązki konsultacyjne.

32. Zwolnienia dyscyplinarne pracowników.

33. Jak liczymy daty przy zwolnieniu dyscyplinarnym?

34. Czy łatwo jest zwolnić dyscyplinarnie pracownika?

35. Praktyczne elementy rozwiązywania umów o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracowników.

36. Jak liczyć termin rozpoczęcia i zakończenia biegu wypowiedzenia?

37. Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę podczas jego nieobecności usprawiedliwionej?

38. Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę podczas nieobecności usprawiedliwionej?

39. Tajemnice wypowiedzeń pracowniczych.

40. Jak skutecznie zwolnić pracownika – dobór przyczyny wypowiedzenia – praktyczne aspekty.

41. Co sprawia najwięcej trudności przy wypowiadaniu umowy o pracę?

42. Obowiązki pracodawcy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

43. Świadectwo pracy – czy nadal nas obowiązuje termin 7 dni?

44. Przesłanki jakie musi spełnić pracodawca przy wydawaniu świadectwa pracy. Kto musi wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu pracy pracownika, a kto w terminie 7 dni?

45. Kiedy pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy na wniosek pracownika?

46. W jakiej formie pracownik składa wniosek o wydanie świadectwa pracy: papierowej czy elektronicznej?

47. Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy.

48. Jak zapisać w treści świadectwa pracy ilość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego?

49. Czy w świadectwie podajemy urlop wykorzystany w naturze i wypłacony ekwiwalent?

50. Czy w treści świadectwa pracy wpisujemy informację  o urlopie zaległym?

51. Czy pracodawca może zamieścić  w treści świadectwa pracy informacje uzupełniające – na wniosek pracownika.

52. Świadectwa pracy a śmierć pracownika.

53. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwo pracy?

54. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia – kopie czy oryginał?

55. W której części akt osobowych przechowujemy świadectwa pracy potwierdzające poprzednie okresy zatrudnienia?

56. Kiedy należy pracownikowi przekazać informację o warunkach zatrudnienia?

57. Czy informację o warunkach zatrudnienia sporządzamy raz czy do każdej umowy?

58. Jakie dokumentu należy przekazać do podpisu pracownikowi w pierwszy dniu pracy?

59. Dokumenty które składa pracownik przechowujemy w części A czy B?

60. Czy dokumenty składane przez pracownika potwierdzamy za zgodność z oryginałem?

61. Czy szkolenia wstępne z zakresu bhp i instruktaż stanowiskowy możemy przeprowadzić dzień przed zatrudnieniem pracownika?

62. Czy szkolenia z zakresu bhp zaliczamy do czasu pracy?

63. Kiedy obowiązek jest założenia akt osobowych?

64. Jakie dokumenty zaliczamy do dokumentacji pracowniczej a jakie nie?

65. Gdzie i jakie  przechowujemy dokumenty pracownika w częściach akt osobowych?

66. Jak należy zaprowadzić ewidencję czasu pracy?

67. Czy ewidencja czasu pracy może być w aktach osobowych?

68. Jak prawidłowo naliczyć staż pracownika?

69. Jakie dokumenty bierzemy do wyliczenia uprawnień pracownika związanych z wymiarem urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej?

70. Jak należy postąpić w przypadku przedłożenia przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności?

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Typ klienta

  FirmaOsoba fizyczna

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Ulica, numer domu/budynku, numer mieszkania (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@igor.m3group.pl.


  Zgody