Środki trwałe stanowiące mienie ruchome w instytucji kultury – zakup, nieodpłatne otrzymanie, darowizna, likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Program szkolenia

  1. Podstawy klasyfikacji aktywów jednostki do kategorii:

  • majątku trwałego;
  • pozostałych środków trwałych;
  • wartości niematerialnych i prawnych.

  2. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w jednostce:

  • zmiana miejsca użytkowania;
  • odłączenie części zestawu np. monitora;
  • przełączenie części między składnikami mienia ruchomego

  3. Obiekt inwentarzowy środka trwałego i zakres środka trwałego:

  • pojedynczy obiekt inwentarzowy;
  • zbiorczy obiekt inwentarzowy;
  • sieciowy obiekt inwentarzowy;
  • wbudowany w inny środek trwały

  4. Ewidencja obcych składników majątkowych w instytucji kultury.

  5. Ewidencja nieodpłatnego otrzymania (darowizny) środków trwałych, dóbr kultury i zabytków.

  6. Księgi inwentarzowe i szczegółowe karty obiektów inwentarzowych.

  7. Szczegółowe karty obiektów inwentarzowych.

  8. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi.

  9. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie.

  10. Zasady gospodarowania składnikami mienia ruchomego w instancji kultury.

  11. Likwidacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w instytucji kultury.

  12. Dokumentacja:

  • Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi w instytucji kultury
  • Protokół przekazania sprzętu do użytkowania
  • Wniosek o likwidację środków trwałych, pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
  • Karta użytkownika urządzeń informatycznych i osobistego wyposażenia

  13. Powoływanie komisji do:

  • oceny składników mienia ruchomego;
  • przeprowadzenia przetargu.

  14. Zaprzestanie ujmowania w księgach rachunkowych mienia ruchomego.

  15. Ustalanie wartości zbędnych i zużytych składników mienia ruchomego składników mienia ruchomego: sprzedaż; nieodpłatne przekazanie, darowizna i likwidację.

  16. Zasady obowiązujące przy zbywaniu składników mienia ruchomego w trybie konkurencyjnym – procedura:

  • sprzedaż (przetarg, aukcja negocjacje);
  • nieodpłatne przekazanie;
  • darowizna;
  • sprzedaż mienia pracownikowi.

  17. Zagadnienia problemowe związane ze środkami trwałymi, m.in.:

  • Jak ująć w ewidencji fotele zakupione do sali widowiskowej?
  • Jak ująć sprzęt foniczny wzmacniacze mikrofony lampy?
  • Czy każdy pracownik może być w komisji likwidacyjnej?
  • Czy zakup wyposażenia dla muzeum w ramach dotacji celowej można potraktować jako wydatek majątkowy na pierwsze wyposażenie w nowo powstającym obiekcie