Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem (wraz z dokumentacją) w Instytucji Kultury - szkolenie online

 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 26.03.2024r. godz. 10.00.

Cena szkolenia:

399 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej tworzenia.

W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo wzorcową dokumentację w zakresie omawianego tematu (wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk dla instytucji kultury) oraz wyjaśnienia i wskazówki przydatne w praktyce.

Program szkolenia

I. INSTYTUCJE KULTURY PO ZMIANACH PRZEPISÓW – wybrane zagadnienia:

1. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego  oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.

2. Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

3. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury – wyjaśnienia.

4. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresieniebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO.

II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJACH KULTURY

1. Pojęcia i  poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucjach Kultury.

2. Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.

3. Obszary kontroli zarządczej.

4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

 • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
 • sprawność nadzoru,
 • ciągłość działalności,
 • ochrona zasobów,
 • szczegółowe mechanizmy kontroli.

5. Procedury  kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia  praktyczne.

6. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory  dokumentacji ) – warsztaty:

 • identyfikacja ryzyka – na przykładach – sposoby i metody,
 • analiza ryzyka – segregacja,
 • reakcja na ryzyko – wybór czy odrzucenie.

7. Konsultacje

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody