Kontrola zarządcza, zarządzanie ryzykiem (wraz z dokumentacją) w Instytucji Kultury - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych (instytucji kultury) stała się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Należy przy tym pamiętać, iż każde nieprawidłowe działania ze strony jednostki sektora finansów publicznych grożą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej, zasady efektywnego i skutecznego zarządzania oraz gospodarowania środkami w jednostkach sektora finansów publicznych z omówieniem wzorcowej dokumentacji i sposobów jej tworzenia.

  W materiałach szkoleniowych otrzymają Państwo wzorcową dokumentację w zakresie omawianego tematu (wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk dla instytucji kultury) oraz wyjaśnienia i wskazówki przydatne w praktyce.

  Program szkolenia

  I. INSTYTUCJE KULTURY PO ZMIANACH PRZEPISÓW – wybrane zagadnienia:

  1. Rola kierownika jednostki, głównego księgowego  oraz pracowników instytucji sektora finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.

  2. Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

  3. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury – wyjaśnienia.

  4. Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresieniebezpieczeństwa błędnych ustaleń- KONTROLE NIK i RIO.

  II. KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJACH KULTURY

  1. Pojęcia i  poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych – Instytucjach Kultury.

  2. Standardy kontroli zarządczej – cel i ich charakter.

  3. Obszary kontroli zarządczej.

  4. Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko:

  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
  • sprawność nadzoru,
  • ciągłość działalności,
  • ochrona zasobów,
  • szczegółowe mechanizmy kontroli.

  5. Procedury  kontroli zarządczej i technika ich tworzenia – zagadnienia  praktyczne.

  6. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem (wzory zarządzeń i wzory  dokumentacji ) – warsztaty:

  • identyfikacja ryzyka – na przykładach – sposoby i metody,
  • analiza ryzyka – segregacja,
  • reakcja na ryzyko – wybór czy odrzucenie.

  7. Konsultacje