VAT w działalności Instytucji Kultury w 2024r. - zasady, problemy i zmiany - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych z wykorzystaniem podatku VAT po zmianach przepisów w Instytucjach Kultury.

  Obszerny materiał, dotyczący przepisów podatku VAT, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są lub będą  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności ze wskazanych zagadnień.

   

  Szkolenie adresowane jest dla  dyrektorów , głównych księgowych instytucji kultury , CUW oraz  pracowników organów nadzorczych i kontrolnych

   (jako załącznik - PROCEDURY, ZARZĄDZENIA, INSTRUKCJE)

  Program szkolenia

  1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- wyjaśnienia:

  • Definicja ustawowa działalności kulturalnej.
  • Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna w instytucjach kultury (IK).
  • Kiedy działalność statutowa IK staje się działalnością gospodarczą?
  • Dodatkowa działalność gospodarcza w IK.

  2. Podatek VAT – zasady działania:

  • Jak IK korzysta z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (zwolnienie do 200 tys. zł.)?
  • Kogo nie obejmuje zwolnienie podmiotowe z VAT?
  • Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego.
  • Zwolnienie przedmiotowe w IK – które usługi i dostawa towarów ściśle związanych z usługami kulturalnymi może być zwolniona  a kiedy instytucja kultury zwolnienia nie może zastosować.

  3. Zasady ustalania podatku VAT – obowiązek podatkowy:

  • Ogólne zasady rozliczania podatku VAT.
  • Czynności złożone świadczone przez IK a stawka VAT .
  • Obowiązek podatkowy VAT w IK – ogólny czy szczególny?
  • Umowy cywilnoprawne a VAT w IK:
   • najem, dzierżawa,
   • sponsoring i reklama – ewidencja księgowa,
   • nieodpłatne świadczenia:  darowizny, użyczenia, konkursy.

  4. Dokumentacja w podatku VAT – jak wystawiać i jak księgować:

  • Czy IK powinna wystawić rachunek czy fakturę osobie fizycznej np. potencjalnemu uczestnikowi zajęć na jego żądanie; Jeśli tak, to jak powinien wyglądać taki dokument?
  • Jakie dane powinna zawierać faktura?
  • Terminy wystawienia faktur?
  • Faktury i noty korygujące- które kiedy?
  • Faktury zaliczkowe.
  • Czym jest faktura pro forma.
  • Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
  • Dokumenty, które nie uprawniają do odliczenia VAT-u
  • Faktury korygujące „ in minus” i „in plus” – po zmianach.
  • Faktura a sprzedaż na kasie fiskalnej.

  5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT- em (w tym: wybrane zagadnienia w zakresie czynności zwolnionych z VAT oraz wyłączonych z opodatkowania tym podatkiem) – ewidencje:

  • Podstawa opodatkowania – definicja.
  • Prawo do odliczenia VAT w  instytucjach kultury: artystycznych i pozostałych.
  • Częściowe odliczanie VAT- struktura (prewspółczynnik i proporcja) w Instytucjach Kultury.
  • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia – wyliczone przykłady.
  • Zmiany w podatku VAT w zakresie proporcji – w 2023r.

  6. JPK_V7M(2) /JPK_V7K(2) –  po zmianach – wybrane zagadnienia dla IK:

  • Jakie oznaczenia w zakresie podatku VAT należnego i podatku naliczonego stosuje IK w ewidencji  JPK_V7M :
   • dotyczące grup towarów i usług- GTU 1-13,
   • typów dokumentów w ewidencji sprzedaży i zakupu,
   • dodatkowych  danych  ewidencyjnych

  7. Inne zmiany – w tym WIS, SLIM VAT-3:

  • WIS- korzystanie z ochrony prawnej.
  • Okres ważności WIS.
  • Nowy wzór WIS-W od 1 lipca 2023 r.
  • Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących od 1 lipca 2023r.
  • Odejście od konieczności wystawiania raportów papierowych przez użytkowników kas online.
  • Zmiany dotyczące proporcji odliczenia VAT od 1 lipca 2023r.
  • Wyższy limit małego podatnika VAT.
  • VAT z tytułu WNT  i WDT- zmiany.

  8. Aktualne problemy w rozliczeniach VAT w Kulturze.