Pracownicze Plany Kapitałowe - Szkolenie Informacyjne dla Pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - szkolenie informacyjne dla pracowników sektora finansów publicznych

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Drodzy Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą szkolenia zamkniętego dla Państwa pracowników z zakresu funkcjonowanie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Już 1 stycznia 2021r. wszystkie jednostki sektora finansów publicznych wchodzą do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Stwarza to konieczność nie tylko przygotowania merytorycznego osób zajmujących się wdrażaniem i prowadzeniem PPK ale także poinformowania pracowników o zasadach funkcjonowania i ich uczestnictwa w programie PPK.

Szkolenie może zostać zrealizowane zarówno w formie stacjonarnej jak i w formie online.

Zapytania na temat szkoleń zamkniętych bardzo prosimy kierować na:

numer telefonu 71 321 56 41 lub adres biuro@centrumverte.pl

Cena szkolenia jest uzależniona od liczby osób - 1200 -3000zł.

Cena uzależniona jest od formy szkolenia - online/ stacjonarne oraz od liczby osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Najważniejsze założenia wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • rola jaką mają spełnić
 • inne formy oszczędzania na emeryturę
 • zasady tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

2. Źródła finansowanie PPK:

 • pracodawca,
 • pracownik
 • Państwo.

3. Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 • Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 • Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK.
 • Osoby wstępujące do PPK na zasadzie dobrowolności a osoby wstępujące do PPK automatycznie.
 • Czy i jak można zrezygnować z PPK.
 • Które składniki z mojej pensji będą brane do wyliczenia składki z PPK.
 • Obliczanie wpłat - przykłady.

4. Rozporządzanie środkami z PPK przez Uczestnika.

 • Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 • Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 • Rozporządzanie środkami przed osiągnięciem 60 roku życia – rezygnacja z PPK
 • Przypadki zastosowania wypłaty transferowej – przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK
 • Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK
 • Dziedziczenie środków PPK w przypadku śmierci uczestnika PPK