Regulamin korzystania z bezpłatnych szkoleń firmy Centrum Szkoleń Verte.

Regulamin korzystania z bezpłatnych szkoleń firmy Centrum Szkoleń Verte.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizacją bezpłatnych webinarów zajmuje się Firma Verte Katarzyna Bielecka, z siedzibą w Trzebnicy, ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica NIP 576-150-18-82, zwana dalej Organizatorem.
 2. Webinary w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji są poświęcone różnej tematyce i realizowane są w formie pojedynczych spotkań lub w formie cyklów webinarów.
 3. Spotkania odbywają się w formie online na Platformie Clickmeeting.
 4. Uczestnikiem webinaru zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, która wypełni formularz rejestracyjny.

2. Prawa i obowiązki Uczestnika webinarów.

 1. Uczestnik może zgłosić udział w webinarze poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej www.centrumverte.pl i zawiera on imię, nazwisko, adres mailowy oraz opcjonalnie numer telefonu.
 2. Uczestnik rejestrując się na wydarzenie akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz na otrzymywanie na swój adres e-mail wiadomości z zawartością informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Organizatora.
 3. Aplikacja webinarowa nie nakłada ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników. Natomiast maksymalna liczba uczestników jednego webinarium to 1000 osób. W związku z tym w webinarze będzie mogło wziąć udział pierwszych 1000 osób, które dołączą w momencie rozpoczęcia wydarzenia.
 4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w webinarze w każdej chwili.

 

3. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. W przypadku gdyby, z przyczyn losowych, dany webinar nie mógł się odbyć w ustalonym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia lub zaproponowania innego terminu.
 2. Czat dostępny w aplikacji webinarowej jest moderowany. Oznacza to, że nie wszystkie wysłane przez Uczestników pytania, będą pojawiać się na czacie publicznym. Każdy webinar dotyczy określonej tematyki, podczas danego webinaru wykładowca nie udziela odpowiedzi na pytania inne niż te dotyczące tematu spotkania.
 3. Przebieg webinaru on-line będzie rejestrowany i może zostać udostępniony m.in. na stronie internetowej www.centrumverte.pl nieograniczonemu kręgowi odbiorców w celach popularyzowania wiedzy. Pytania zadane przez Uczestników mogą zostać udostępnione, jednak dane osobowe Uczestników zostaną zanonimizowane.
 4. Nagranie z webinaru są również umieszczane na płatnej Platformie www.kadryverte.pl.

 

4. Udostępnianie nagrań.

 1. Nagrania bezpłatnych webinarów są udostępniane uczestnikom spotkania jak również wszystkim osobom, które zarejestrowały się na dany webinar.
 2. Nagranie webinaru jest aktywne przez 2 dni od momentu wysyłki, po tym czasie dostęp do nagrań zostaje anulowany.
 3. Organizator nie udostępnia materiałów w formie prezentacji, z których podczas webinaru korzysta wykładowca. Materiał można zakupić w formie płatnej wraz z nagraniem na stronie www.sklep.centrumverte.pl.

 

5. Zaświadczenia o udziale w webinarze

 1. Organizator nie wystawia zaświadczeń o udziale w bezpłatnych spotkaniach.

 

6. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe używane podczas webinaru zostały opracowane przez wykładowców firmy Verte Katarzyna Bielecka i są objęte prawami autorskimi.
 2. Wszelkie prawa do nagrań udostępnianych zarejestrowanym osobom należą do Organizatora, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej oraz prawa do ich nazwy.
 3. Uczestnik webinaru nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób nagrań webinarów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie (na platformach social media) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 

7. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest firma Verte Katarzyna Bielecka, z siedzibą w Trzebnicy, ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica NIP 576-150-18-82.
 2. . Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@centrumverte.pl
 3. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza rejestracji. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na webinar. Dane te będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia webinaru, jak również w sytuacji przesyłania wiadomości z zawartością informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w webinarze.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych; 2) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej.

 

8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: biuro@centrumverte.pl
 2. . Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do webinaru i dostosowania się do jego postanowień.