Szkolenie online: Excel dla księgowych - Kurs online MS Excel w księgowości

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Kurs online Excel dla księgowych - Czego się nauczysz?

  Praktyczne szkolenie online - Excel dla działów księgowych - pozwoli Ci zrozumieć szczegółowe zasady działania programu Excel, co pozwoli Ci na wykorzystanie tych umiejętności w codziennej pracy, a przede wszystkim ją ułatwi. Zakres szkoleniowy obejmuje tworzenie formularzy, wykresów oraz zestawień m.in.: obrotów i sald.

  Kurs Excel dla księgowych - Kto na nim najbardziej skorzysta?

  Szkolenie online prowadzone będzie od godziny 9:00 do godziny 15:45 i skierowane jest do:

  • Pracowników działów księgowości, rachuby i administracji biurowej
  • Kontrolerów danych księgowo - finansowych
  • Pracowników biur rachunkowych

  Szkolenie MS Excel dla księgowych - Dla kogo jest to szkolenie?

  Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz z zakresu księgowości.

  Sprawdź, czy odpowiesz pozytywnie na pytania:

   • potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
   • potrafię skopiować komórki,
   • rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
   • umiem przełączyć się między arkuszami,
   • potrafię sumować dane w komórkach,
   • umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

  Program szkolenia

  1. Zestawienia obrotów i sald w Microsoft Excel:

  • Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień w Excelu.
  • Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
  • Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
  • Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
  • Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
  • Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
  • Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
  • Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.

  2. Narzędzie do obliczenia i zestawiania należności oraz zobowiązań:

  • Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
  • Sumowanie i konsolidacja danych w Excelu.
  • Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
  • Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu – różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.

  3. Tworzenie zestawienia finansowego na podstawie sald kont:

  • Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
  • Ustalenie wyniku finansowego  – sumowanie kosztów i przychodów w Excelu.

  4. Tworzenie tabel grupujących koszty w MS Office Excel według zadanych kryteriów:

  • Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
  • Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
  • Omówienie funkcji Excela WYSZUKAJ.PIONOWO () przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.

  5. Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych – duplikacja danych:

  • Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
  • Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych w Excelu.
  • Przykład wykorzystania tabel przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

  6. Korzystanie z narzędzia Excela „Tekst jako kolumny”:

  • Wykorzystanie narzędzia arkusza kalkulacyjnego „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.
  • Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
  • Sortowanie danych w kolumnach raportów.

  7. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych:

  • Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
  • Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
  • Ukrywanie kolumn i wierszy.
  • Ukrywanie arkuszy.
  • Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.