Szkolenie online: Excel dla księgowych - Kurs online MS Excel w księgowości

 • Gorący temat
 • Nowość

Terminy szkolenia:

 • 26.10.2023r. godz. 09.00.

Cena szkolenia:

449 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Kurs online Excel dla księgowych - Czego się nauczysz?

Praktyczne szkolenie online - Excel dla działów księgowych - pozwoli Ci zrozumieć szczegółowe zasady działania programu Excel, co pozwoli Ci na wykorzystanie tych umiejętności w codziennej pracy, a przede wszystkim ją ułatwi. Zakres szkoleniowy obejmuje tworzenie formularzy, wykresów oraz zestawień m.in.: obrotów i sald.

Kurs Excel dla księgowych - Kto na nim najbardziej skorzysta?

Szkolenie online prowadzone będzie od godziny 9:00 do godziny 15:45 i skierowane jest do:

 • Pracowników działów księgowości, rachuby i administracji biurowej
 • Kontrolerów danych księgowo - finansowych
 • Pracowników biur rachunkowych

Szkolenie MS Excel dla księgowych - Dla kogo jest to szkolenie?

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz z zakresu księgowości.

Sprawdź, czy odpowiesz pozytywnie na pytania:

  • potrafię zaznaczyć komórki, wiersze i kolumny,
  • potrafię skopiować komórki,
  • rozumiem proste odwołania do komórek, np. =A5,
  • umiem przełączyć się między arkuszami,
  • potrafię sumować dane w komórkach,
  • umiem zmienić format danych, np. na dane liczbowe, księgowe, procenty.

Program szkolenia

1. Zestawienia obrotów i sald w Microsoft Excel:

 • Zastosowanie zestawienia obrotów i sald importowanego z programów finansowo-księgowych do tworzenia raportów i zestawień w Excelu.
 • Przykład tworzenia raportów – rozbicie kosztów rodzajowych na odpowiednie miejsca powstania kosztów (MPK).
 • Zastosowanie funkcji JEŻELI() przy budowie formuł wykorzystywanych w raporcie.
 • Możliwość zastosowania narzędzia list przy wyborze danych w komórce – ograniczenie danych.
 • Możliwość kontroli wprowadzonych danych poprzez wykorzystanie narzędzia „kontroli wprowadzonych danych” – generacja komunikatów i walidacja danych w komórce.
 • Przykład tworzenia raportów – tabela przestawna zestawienia kosztów rodzajowych.
 • Omówienie zastosowania i budowy tabel przestawnych w Excelu jako rewelacyjne narzędzie do błyskawicznego tworzenia dowolnych zestawień.
 • Tabela przestawna – płynna zmiana danych wejściowych, ukrywanie danych.

2. Narzędzie do obliczenia i zestawiania należności oraz zobowiązań:

 • Tworzenie zestawienia zobowiązań przeterminowanych w zależności od ilości dni opóźnienia.
 • Sumowanie i konsolidacja danych w Excelu.
 • Przykład tworzenia graficznie-obrazowanych raportów – wykorzystania formatowania warunkowego dla błyskawicznego zestawienia należności lub zobowiązań według pożądanych kryteriów.
 • Omówienie formatowania wyświetlania dat w Excelu – różne sposoby prezentacji daty, dnia tygodnia i czasu.

3. Tworzenie zestawienia finansowego na podstawie sald kont:

 • Tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat z wykorzystaniem szablonów.
 • Ustalenie wyniku finansowego  – sumowanie kosztów i przychodów w Excelu.

4. Tworzenie tabel grupujących koszty w MS Office Excel według zadanych kryteriów:

 • Przykład zestawienia kosztów paliw w odniesieniu na konkretne samochody.
 • Przykład ustalenia kosztów uzyskania przychodów rachunków telefonicznych w zależności od kryteriów rozmów prywatnych i służbowych.
 • Omówienie funkcji Excela WYSZUKAJ.PIONOWO () przy wyborze konkretnych danych z zestawienia.

5. Narzędzia do znajdowania powtarzających się danych – duplikacja danych:

 • Przykład zastosowania tabel dla sprawdzenia czy faktury nie uległy powieleniu, czy kwoty z faktur pokrywają się z danymi działów windykacji, czy nie nastąpiło przekłamanie numerów faktur.
 • Przykład wykorzystania formatowania warunkowego przy duplikacji danych w Excelu.
 • Przykład wykorzystania tabel przestawnych przy wyszukiwaniu błędów związanych z powtarzaniem danych.

6. Korzystanie z narzędzia Excela „Tekst jako kolumny”:

 • Wykorzystanie narzędzia arkusza kalkulacyjnego „Tekst jako kolumny” do tworzenia zestawień i ich filtrowania i sortowania.
 • Rewelacyjne narzędzie „Tekst jako kolumny” służące do podziału danych zapisanych w komórce na kilka kolumn (np. rozbicie imion i nazwisk zapisanych w jednej komórce na dwie oddzielne kolumny).
 • Sortowanie danych w kolumnach raportów.

7. Zabezpieczenie danych arkusza przed ingerencją osób niepowołanych:

 • Zabezpieczenie skoroszytu i poszczególnych arkuszy.
 • Zabezpieczenie przed zmianami w komórkach.
 • Ukrywanie kolumn i wierszy.
 • Ukrywanie arkuszy.
 • Przykład zastosowania blokowania danych przed dostępem osób niepożądanych.

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody