Podróż służbowa w 2024 roku – jak wysłać i rozliczyć pracownika? - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

   

   

  Program szkolenia

  1. Podroż służbowa

  • definicja
  • podstawowe akty prawne
  • jak wydać pracownikowi zlecenie wyjazdu służbowego
  • czy i kiedy pracownik może odmówić udziału w podróży służbowej

  2. Krajowa podróż służbowa

  • miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
  • jakie należności przysługują pracownikowi (jak obliczyć dietę, finansowanie noclegu i przejazdu (transport zbiorowy i prywatny)
  • zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejscowej
  • zasady wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej
  • rozliczenie kosztów podróży

  3. Zagraniczna podróż służbowa

  • miejsce i czas rozpoczęcie i zakończenia podróży służbowej
  • jakie należności przysługują pracownikowi (jak obliczyć dietę, finansowanie noclegu i przejazdu (transport zbiorowy i prywatny)
  • zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejscowej
  • zasady wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów podróży służbowej
  • rozliczenie kosztów podróży

  4. Jak zaksięgować koszty podróży służbowej

  • ewidencja księgowa – konto 234 „”Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, konto 130 „Rachunek bieżący jednostki” (131,101) – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  • klasyfikacja budżetowa – podróż służbowa krajowa, podróż służbowa zagraniczna, podróż służbowa w celu odbycia szkolenia, podróż służbowa w celu wzięcia udziału w konferencji

  5. Skutki podatkowe dla pracownika

  • opodatkowanie zwrotu kosztów podróży
  • składkowanie zwrotu kosztów podróży

  6. Instrukcja w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek – podstawowe zapisy