Rachunkowość jednostek oświatowych w 2024 roku z uwzględnieniem zmian dotyczących szkół i przedszkoli - szkolenie online

W tej chwili nie realizujemy szkolenia z tej tematyki. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem daj nam znać a my skontaktujemy się z Tobą kiedy szkolenie znajdzie się w naszej ofercie!

  Poniższe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z nowymi terminami i formami składania sprawozdań budżetowych w 2024 roku przez jednostki oświatowe z uwzględnieniem zmian w sprawozdawczości budżetowej w 2023 roku.

  Prowadząca szkolenie omówi zagadnienia dotyczące VAT-u w jednostkach oświatowych, opłat za posiłki, wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych, a także Wydzielonego Rachunku Dochodów.

  Poruszy też kwestie terminów i form składania sprawozdań budżetowych w świetle rozporządzenia z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz nowelizacji rozporządzenia ze stycznia 2023 roku. Omówione zostaną także najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków oraz inwentaryzacji w jednostkach oświatowych.

   

  Program szkolenia

  1. VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

  2. Opłaty za posiłki

  • zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole
  • ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD)
  • ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie
  • ewidencja odsetek (jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu).

  3. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych

  • opodatkowanie w zakresie VAT
  • opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe
  • przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych

  4. Wydzielony Rachunek Dochodów

  • co powinna zawierać uchwała o utworzeniu WRD
  • przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów
  • ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych
  • jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S

  5. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

  • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów i wydatków (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”)
  • najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy, materiały i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na wyjazdy służbowe, jak ujmować koszty szkoleń i konferencji, paragrafy inwestycyjne – ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł)

  6. Środki trwałe w jednostkach oświatowych

  • dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych
  • ustalenie wartości środka trwałego
  • aktualizacja wartości środka trwałego
  • zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru

  7. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych

  • w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację
  • zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada
  • częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji
  • spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji
  • potwierdzenie sald
  • weryfikacja sald
  • jak przeprowadzić inwentaryzację w dobie pandemii COVID-19
  • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.