Bon na laptopa dla nauczyciela 2500 zł - zasady, jak złożyć wniosek?

Bon na laptopa dla nauczyciela 2500 zł - zasady, jak złożyć wniosek?

W nadchodzącym roku szkolnym, pracownicy pedagogiczni pełniący funkcję nauczycieli, wychowawców oraz innych stanowisk związanych z edukacją, którzy są zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także w publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o statusie publicznej szkoły artystycznej, będą uprawnieni do otrzymania bonów o wartości 2500 zł na zakup laptopa. O uprawnieniu do bonów decyduje status zatrudnienia na dzień 30 września 2023 roku.

W tym artykule wyjaśniamy, kto może ubiegać się o bon na laptopa dla nauczycieli, wskazujemy do kiedy należy go wykorzystać oraz radzimy jak złożyć wniosek. Masz indywidualne pytania w sprawie bonu na zakup laptopa – skorzystaj z naszego szkolenia.

Spis treści:

Którzy nauczyciele otrzymają bon na laptopa?

Minister ds. informatyzacji będzie uprawniony do określenia, poprzez wydanie stosownego rozporządzenia, grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy będą uprawnieni do otrzymania wsparcia, uwzględniając przy tym typ szkoły, przedmiot nauczania oraz aktualną sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych. W ten sposób zostanie ustalona kolejność udzielania wsparcia dla nauczycieli.

W trakcie procesu legislacyjnego w Parlamencie, wiceminister ds. cyfryzacji Paweł Lewandowski zaznaczył, że zasadniczo wsparcie zostanie udzielone nauczycielom szkół publicznych, jednak istnieje również opcja rozszerzenia tego wsparcia na nauczycieli szkół niepublicznych oraz inne osoby zatrudnione w oświacie.

Należy zauważyć, że laptopy przekazane uczniom oraz te, które zostaną zakupione przez nauczycieli przy użyciu bonów, będą objęte ochroną przed egzekucją komorniczą oraz nie będą podlegać opodatkowaniu. Dodatkowo, przez okres pięciu lat nie będzie możliwości ich zbycia. Więcej na temat podatków dowiesz się z bezpłatnych webinarów - ABC księgowości i podatków

laptop dla nauczycieli 2023

Do kiedy nauczyciel musi wykorzystać bon na zakup laptopa?

Bon można wykorzystać na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego, który jest oparty na systemie operacyjnym opartym na przeglądarce Chrome, bez systemu Windows lub Mac OS. Komputer musi spełniać minimalne wymagania określone przez ministerstwo. Jeśli wartość zakupionego urządzenia jest niższa niż wartość otrzymanego bonu, nauczyciel nie będzie uprawniony do zwrotu lub wykorzystania pozostałej kwoty bonu w inny sposób. Jeśli koszt zakupu przekracza kwotę 2500 zł, nadwyżka zostanie obciążona nauczyciela. Bon nie może być wymieniony na gotówkę, inne środki płatnicze ani inne środki wymiany. Program wsparcia będzie obowiązywał do końca 2025 roku, a zakup można dokonać tylko w formie jednorazowej płatności, bez możliwości zakupu na raty.

Jak złożyć wniosek o bon na zakup laptopa?

Aby nauczyciel mógł otrzymać bon, organ prowadzący szkołę lub placówkę musi złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Wniosek musi zawierać szczegółowe dane identyfikujące nauczyciela, takie jak:

  • Imię/imiona i nazwisko,
  • Numer identyfikacji PESEL,
  • Numer telefonu komórkowego,
  • Adres email.

Dodatkowo wniosek powinien zawierać informacje dotyczące szkoły lub placówki, w której imieniu organ prowadzący składa wniosek, oraz dane identyfikujące ten organ.

Czy istnieją ograniczenia prawne dotyczące skorzystania z bonu dla nauczycieli szkół publicznych i prywatnych?

Nauczyciel musi złożyć oświadczenie do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w którym potwierdza, że nie otrzymał laptopa ani innych świadczeń finansowych na pokrycie kosztów jego zakupu w ramach innych programów finansowanych ze środków publicznych. Ważne jest, aby podkreślić, że składanie fałszywego oświadczenia jest karalne. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zamieszczenia klauzuli informującej o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zakupiony laptop lub laptop przeglądarkowy przez nauczyciela nie może być sprzedany ani wypożyczony przez okres pięciu lat od daty zakupu.

Co zrobić, by uzyskać bon na laptopa dla nauczycieli?

Aby złożyć wniosek i otrzymać bon na 2500 zł na zakup laptopa dla nauczyciela warto zwrócić uwagę na kilka kwestii.

Doradcy z Centrum Szkoleń Verte radzą, NAUCZYCIELU:

  • Zapoznaj się z systemem teleinformatycznym, przez który należy złożyć wniosek.
  • Przygotuj wszystkie niezbędne dane osobowe i kontaktowe.
  • Zapoznaj się z ofertą sklepów komputerowych, dobierz najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.
  • Sprawdź warunki rozliczenia otrzymanego bonu.
  • Trzymaj się terminów dotyczących składania wniosków i rozliczenia dofinansowania.

Bon na laptopa dla nauczycieli - Podsumowanie

Zakup sprzętu komputerowego przez nauczycieli szkół prywatnych i publicznych od lat był powodem wielu problemów. Nie każdy bowiem dysponował odpowiednim sprzętem we wsparciu rozwoju. Dzięki rozporządzeniu Ministra Edukacji sprawa ta jednak zdaje się mieć pomyślne zakończenie. Sprzęt jest ważny nie tylko z perspektywy nauczania dzieci, ale również służy do rozwoju kompetencji cyfrowych samych nauczycieli, którzy mogą wzbogacić program i sposób nauczania.

Masz pytania? Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa? Skorzystaj ze wsparcia szkoleniowego firmy Verte, w którym oddajemy doświadczenie naszych ekspertów do Twojej dyspozycji.

bon dla nauczycieli