Bony dla nauczycieli, laptopy dla uczniów - 29 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji! Warunki, wzór umowy - wsparcie kompetencji cyfrowych dla uczniów i nauczycieli - szkolenie online

 • Gorący temat
 • Szkolenie trwające 1,5h

Terminy szkolenia:

 • 11.10.2023r. godz. 11.00.

Cena szkolenia:

159 zł / os. + VAT

Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

Dnia 13 lipca 2023 roku, Prezydent zatwierdził ustawę z dnia 7 lipca 2023 roku, dotyczącą promowania rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Ustawa ta umożliwia przekazanie laptopów uczniom i nauczycielom w celu wspierania ich edukacji.

Najważniejszym celem ustawy jest wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Na naszym szkoleniu dowiesz się jaką kwotę można uzyskać w ramach dofinansowania, kto może skorzystać z dofinansowania i na jakich warunkach. Odpowiemy również na praktyczne pytania dotyczące zasad przyznawania laptopów uczniom i nauczycielom.

 

Program szkolenia

Dnia 29 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych precyzuje, którzy nauczyciele będą objęci tym wsparciem. Zgodnie z opublikowanym dokumentem obejmie ono:

 • wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII w publicznych szkołach podstawowych;
 • wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII w niepublicznych szkołach podstawowych;
 • wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Wniosek należy złożyć najpóźniej 30 dni od dnia: 

 • 10 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;
 • 11 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;
 • 12 października 2023 r. – dla wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także  w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • 13 października 2023 r. – dla innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także  niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych lub klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych a także niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

1. Podstawa prawna przyznawanego wsparcia.

2. Bony dla nauczycieli:

 • Jaka kwota i na co można przeznaczyć te pieniądze
 • Kto może skorzystać z dofinansowania – czy przedszkola także?
 • Warunki skorzystania z dofinansowania – czy każdy nauczyciel może wnioskować o bon, moment zatrudnienia nauczyciela, urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie prawo do skorzystania z dofinansowania
 • Do kogo i w jakim terminie należy złożyć wniosek
 • Jak długo będzie obowiązywał bon

3. Laptopy dla uczniów:

 • Zasady przekazywania laptopów uczniom – zasady postępowania w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczniów w stosunku do liczby zamówionych laptopów
 • Ewidencja zakupionych i przekazanych laptopów
 • Do kogo należy przekazany laptop – osoby uprawnione, oświadczenie rodzica, prawo odmowy przyjęcia laptopa na własność

Formularz zgłoszeniowy

 

  Wybierz nazwę szkolenia

  Wybierz termin szkolenia

  Dane do faktury

  Nabywca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod pocztowy (wymagane)

  NIP (wymagane)

  Odbiorca

  Nazwa instytucji (wymagane)

  Pełny Adres (wymagane)

  Miejscowość (wymagane)

  Kod Pocztowy (wymagane)


  Oświadczam, że uczestnictwo w zamówionym szkoleniu opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych:


  Dane uczestników

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Kod rabatowy

  Voucher


  Dodatkowe informacje

  Administratorem Twoich danych osobowych, jest:
  Verte Katarzyna Bielecka z siedzibą ul. 1 Maja 3A/6, 55-100 Trzebnica.

  Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia/konferencji, a także, że przysługują Ci prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji szkolenia/konferencji, a jeśli udzieliłeś określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem pod adresem: biuro@centrumverte.pl.


  Zgody